Livgardet övade på att skydda regering och riksdag

För att höja krisberedskapen i Stockholm har Livgardets krigsförband Livbataljonen övat i samverkan med andra myndigheter. Det är viktigt att stärka relationerna med de andra aktörerna för att bidra både till totalförsvaret och att höja förbandets totala förmåga.

Solat blickar utåt medans hon bevakar Riksdagshuset, som syns i bakgrunden.
"Vi har infartsposter och patrullerande poster. Jag står vid en av infarterna och ser till så att obehöriga inte kommer in på området", säger Ida Brunnberg, soldat vid Livbataljon. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Soldat löser bevakningstjänst framför riksdagshuset. I bakgrunden syns Stockholms slott.
Livbataljonen har genomfört en övning för att soldaterna på Livbataljonen ska vidmakthålla sin förmåga att skydda och bevaka samhällsviktiga anläggningar. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Soldat löser bevakningstjänst framför riksdagshuset. I bakgrunden syns Sveriges och EU:s flagga vaja framför det upplysta riksdagshuset.
Det är samma soldater som bevakar de kungliga slotten som har övat för sin krigsuppgift. Det mest utmärkande för Livbataljonen är att de är tränade såväl för att skydda och bevaka, som att med precision genomföra den statsceremoniella tjänsten med parader, kungliga eskorter och beriden tjänst. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Övningen genomfördes i centrala Stockholm och innefattade inspel med figuranter, det vill säga skådespelare med uppgift att på olika sätt störa och hota samhällsviktiga anläggningar. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Livbataljonens övning inleddes redan förra veckan med en del enbart för befälen. Ett av momenten var samverkan och rekognoscering med regeringskansliet och riksdagsförvaltningen kring kvarteren där soldaterna sedan övade. Livbataljonen är det insatsförband som vid kris och krig förstärker skyddet av rikets och Försvarsmaktens ledning samt viktiga objekt i och omkring huvudstaden. Därför ägde övningen rum just i de kvarteren.

– Under den tid som jag har planerat övningen har jag märkt att det finns ett ökat intresse för myndighetssamverkan. Samtliga aktörer jobbar med att stärka sin krisberedskap och det är tydligt att totalförsvarsplaneringen har kommit igång, säger major Stefan Appehl, tillförordnad bataljonschef och övningsledare.

Det är ungefär 250 kontinuerligt anställda soldater och officerare som har genomfört den senaste övningen. De har övat på att skydda och bevaka regering och riksdag, patrullera och att göra fordonskontroller i vägspärrar. Övningen har bidragit till att öka Försvarsmaktens och främst Livbataljonens förmåga att stödja andra myndigheter med skydd och bevakning av samhällsviktiga anläggningar.

– Min bedömning är att det har varit en bra och stimulerande övning för våra soldater, som till vardags verkar som skyddsvakter vid de kungliga slotten. För deras del har syftet varit att vidmakthålla och utveckla de kunskaper de redan har avseende skydd och bevakning, säger Stefan Appehl.

– Jag tycker också att det har varit roligt att se hur vi har utvecklat samarbetet med bland annat riksdagsförvaltningen, regeringskansliet, polisen och Stockholms stad.  Vi har fått en ännu bättre förståelse för hur vi tillsammans ska stärka samhällets krisberedskap – och därmed stärka totalförsvaret, som består av civilt och militärt försvar, säger Stefan Appehl.