Så summeras katastrofövningen Liv

Tufft, stressigt, lyckat och roligt var några av orden som användes vid summeringen av katastrofövningen Liv 19 som genomfördes i början av oktober i Borås och Sjuhäradsområdet.

Full aktivitet på akuten när många skadade personer kom in på kort tid. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Snabbt från helikopterplattan till akuten. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Skademarkörerna ”spelade” sina skador på ett realistiskt sätt. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
I ambulansen tar en person ur Hemvärnets sjukvårdsgrupper hand om en skademarkör. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Överläggning och nästa steg för skademarkören diskuteras. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Skademarkörerna hade kasserade kläder som kunde klippas sönder vid behov. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Det måste gå snabbt när skademarkören ska vidare in till nästa enhet. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
In för omhändertagande på sjukhuset. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

Det började redan vid sjutiden på Bråt skjutfält då de 100 skademarkörerna i övning Liv 19 blev realistiskt sminkade med de skador de var tilldelade. De fick även ett så kallat skadekort där alla uppgifter om deras tillstånd stod. Därefter blev de instruerade hur de skulle agera och verka för att deras skador skulle bli så verklighetstrogna som det bara gick.

Två helikopter-team till Helikopter 16 samt en civil ambulanshelikopter tog de skadade luftvägen i skytteltrafik mellan sjukhuset och Bråt. Samma gällde landtransporter där Hemvärnets sjukvårdsgrupper med flera var redo och klara för att föra de olika skadade till snabbt till sjukhuset.

På Södra Älvsborgs sjukhus skulle sjukhuspersonalen snabbt prioritera och agera på hur skademarkörernas skador såg ut, hur de betedde sig och de uppgifter som stod på skadekortet. Några av skademarkörerna hade även dödliga skador. På sjukhuset fanns det instruktörer och evaluerings-team som noggrant följde och antecknade varje moment den övade sjukhuspersonalen gjorde, hur de agerade och vilka beslut de fattade.

– Det som vi kunde se direkt, det vill säga genomströmningen och mottagandet av skademarkörerna, har fungerat jättebra. Jag är imponerad av det lugna och strukturerade sättet sjukhuspersonalen tagit emot de skadade, säger överstelöjtnant Magnus Blimark, stabsläkare på Försvarsmedicincentrum och medicinskt ansvarig för övning Liv.

Om den övade sjukhuspersonalen gjorde rätt eller fel i sina bedömningar och hur det påverkade utgången för patienterna kommer i en senare rapport då en utvärdering och sammanställning av hur hela övningen har gått presenteras.