Blivande medarbetare på besök?

Under fredagen fylldes kaserngårdarna på Trängregementet och Skaraborgs regemente med skolungdomar. Alla elever i årskurs två på de kommunala gymnasieskolorna i Skövde och även flera av de övriga skolorna i Skaraborg besökte garnisonen. De drygt 800 eleverna fick se ett urval av materiel, personal och verksamhet under dagen.

"Det var jättetungt. Jag ramlade nästan baklänges när jag försökte gå med den på ryggen" sa Alma Lundqvist när hon testade utrustning. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Sjukvårdsmoment under stridsuppvisning. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Stridsvagnen var populär att titta närmare på. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
"Orkar ni lyfta ammunitionen?" Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Ett motoraggregat för de lite mer motorintresserade eleverna. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Elin och Emanuel är bägge två intresserade av att göra värnplikt som lastbilsförare. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

– Huvudsyftet med att de kommer hit är att de ska få en inblick i vår verksamhet i garnisonen så att de är lite bättre förberedda inför att de ska fylla i mönstringsunderlaget i början av nästa år, säger Edvin Olsson, rekryteringskoordinator på Skaraborgs regemente.

Under besöket har eleverna fått träffa och prata med personal om hur det är att tjänstgöra i Försvarsmakten. De har fått testa och känna på materiel, provsitta olika fordonstyper och se uppvisningar från strid till omhändertagande. De har också fått se hur logementen ser ut som de får bo i om de kommer göra sin värnplikt.

– Att få se hur allt fungerar och få svar på de frågor man har, bland annat vilka krav som ställs på mig om jag söker mig hit har varit mitt mål med dagen, säger Elin, elev på fordons- och transportprogrammet på Lagmansgymnasiet i Vara.

Skoldagen kommer att följas upp med besök i skolorna under hösten och början på våren för att få information om totalförsvaret, vad mönstringsunderlaget innebär, hur mönstring går till och vad de kan förvänta sig om de får möjlighet att genomföra militär grundutbildning. För eleverna i Skövde kommun är detta en obligatorisk del av undervisningen.

– Genom att kombinera skolbesöken med att bjuda in eleverna till garnisonen tror vi att vi täcker in de frågor de kan tänkas ha om vad värnplikten och en fortsatt karriär inom Försvarsmakten kan innebära, säger Caroline Cederlöf, rekryteringskoordinator på Trängregementet.