Mali 11 är äntligen samlade

Förbandet Mali 11 skiljer sig från tidigare svenska insatser till Mali. Uppgiften är helt ny - att förbereda för ett nytt svenskt styrkebidrag inom FN-insatsen Minusma. Den nya uppgiften innebär att den svenska styrkan lämnar Timbuktu och istället är beredd att lösa andra uppgifter i Mali.

Förbandet Mali 11 förbereder sig inför insats i Mali i slutet av året. Foto: Christoffer Hökmark/Försvarsmakten

– Välkomna Mali 11, det är skönt att vi äntligen är samlade! Det är först nu vi på allvar känns som ett förband - att det är vi som är Mali 11. Huvuddelen av er ryckte in på Trängregementet i Skövde men en stor del av er har fram tills nu varit placerade i Boden, några i Enköping, Halmstad och andra platser. Därför känns det extra skönt att ha hela förbandet samlat, sade överstelöjtnant Mattias Söderberg, kontingentschef Mali 11, vid förbandets första samling på Livgardet.

Trängregementet har ansvaret för att sätta samman förbandet Mali 11 och det efterföljande förbandet Mali 12. Utöver soldater och officerare från Trängregementet utgörs förbandet av förstärkningar från bland annat garnisonsgrannen Skaraborgs regemente (P 4) samt Norrbottens regemente (I 19) i Boden. Nyligen inleddes den insatsspecifika utbildningen på Livgardet, Kungsängen.

– Vår uppgift är både svår och komplicerad och kommer att kräva såväl tålamod som flexibilitet och uthållighet av oss alla. En del av Camp Nobel ska skickas hem, något överlåtas och det mesta ska flyttas - allt i stark hetta i ett ökenlandskap som bara blir mindre gästvänligt ju mer som packas ned. Det kommer att bli tufft men vi är väl förberedda och jag tycker att det ska bli väldigt kul att göra det här tillsammans med er, fortsatte överstelöjtnant Mattias Söderberg.

När Sveriges insatser i Mali i området runt Timbuktu inleddes var planen att den svenska styrkan, med sin kvalificerade underrättelsekompetens skulle vara begränsad till 18 månader. Att bidraget förlängts och nu pågått i lite mer än ett halvt decennium visar att det arbete som svenska soldater och officerare bidrar med är uppskattat och välkommet. När bidraget under slutet av 2019 omdisponeras görs det för att Sverige även fortsättningsvis ska kunna spela en viktig roll i fredprocessen.

Under perioderna på Livgardet går förbandets utbildning in i en allt mer intensiv fas. Teoretiska utbildningar varvas med sjukvårdsutbildning, skjutövningar och erfarenhetsutbyte från kollegor som tjänstgjort i området tidigare. Mali 11 roterar ned under slutet av året med en huvudstyrka till Timbuktu och med delar till huvudstaden Bamako.