Dags för katastrofövningen Liv i Borås

Nu närmar sig den första stora civilmilitära övningen i Borås och Sjuhäradsområdet på länge. Övningen Liv 19 går den 4 oktober in i själva genomförandefasen då Södra Älvsborgs sjukhus beredskapsplan kommer att prövas.

Espen Amundsen, biträdande sjukhusdirektör
vid Södra Älvsborgs sjukhus, och Magnus Blimark, stabsläkare på Försvarsmedicincentrum och medicinskt ansvarig för Liv 19.
Espen Amundsen, biträdande sjukhusdirektör
vid Södra Älvsborgs sjukhus, och Magnus Blimark, stabsläkare på Försvarsmedicincentrum och medicinskt ansvarig för Liv 19.
Espen Amundsen, biträdande sjukhusdirektör vid Södra Älvsborgs sjukhus, och Magnus Blimark, stabsläkare på Försvarsmedicincentrum och medicinskt ansvarig för Liv 19. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

I övningen har ett väpnat angrepp skett på Bråt skjutfält, strax utanför Borås, och ett 100-tal personer spelar svårt skadade. Skademarkörerna kommer att simulera och sminkas för realistiska skador utifrån scenariot.  

De skadade anländer via marktransporter till akutmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus och till helikopterplattan, som ligger i nära anslutning till akutmottagningen, för landning av de luftburna transporterna.

– Vi ser fram emot att öva vår beredskap. Att ta emot skadade är en naturlig del av Södra Älvsborgs sjukhus verksamhet, men det är lyckligtvis sällan som riktigt stora volymer av skadade behöver tas om hand på kort tid, säger Espen Amundsen, biträdande sjukhusdirektör vid Södra Älvsborgs sjukhus, och fortsätter.

– Vi vill genomföra övningen för att utveckla vår förmåga att leda och samordna omhändertagandet av ett omfattande inflöde av svårt skadade patienter med varierade skador på kort tid.

En viktig del i övningen och ett gemensamt syfte är att öka förmågan till civil-militär samverkan vid allvarlig händelse med många skadade. Liv 19 ska bidra till att bygga ett starkare och robustare mottagande av ett stort skadeutfall. Övningen innebär ett steg på vägen för att skapa både administrativa och praktiska rutiner och metoder för samarbete vid kris, krig och stora påfrestningar på samhället. Övning Liv 19 är en del i en regional och lokal samverkan när det gäller Totalförsvarets sjukvårdssystem.

– Det här är ett mycket viktigt steg för att vi i Försvarsmakten ska kunna ge våra soldater och sjömän den snabbaste och bästa vården om det inträffar ett masskadeutfall. Försvarsmakten kan ta hand om och ge första hjälpen för att stabilisera patienten på plats men har en mycket begränsad kapacitet till fältmässig sjukhusvård. Därför vi är helt beroende av att den civila sjukvården kan ta hand om våra skadade, säger överstelöjtnant Magnus Blimark, stabsläkare på Försvarsmedicincentrum och medicinskt ansvarig för Liv 19.

Övningen kommer att märkas i trafiken och höras i luften så följ information som sker via Sveriges Radios trafikredaktion, P4 Sjuhärad under dagen.