Blivande reservare ser civila fördelar

Luftvärnsregementet har snart tre nyutbildade reservofficerare

– Jag ser mervärdet som den militära ledarskapsutbildningen ger mig ute i det civila. Det är inte bara teorier utan en hel verktygslåda man får med sig, berättar Kim Torstensson som nu utbildar sig till reservofficer i luftvärnet.

Kim Torstensson ger order med hjälp av en kreativt utformad terrängmodell över anfallsmålet. Kim är 30 år och gjorde värnplikten vid Lv 6 2008. Han har jobbat på heltid som GSS-K i sex år och dessförinnan varit T-anställd i två år. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten
Alexander Bergström lyssnar intensivt på en kamrats ordergivning, för att sedan kunna hjälpa till att utvärdera. Alexander är 28 år, från Laholm, och valde att läsa till reservofficer efter att ha varit K-anställd soldat på Helikopterflottiljen i Linköping under åtta år. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten
Eric Ramstedt, övar på att formulera en korrekt order inför kommande övning i ordergivning. Eric är 31 år. Han gjorde värnplikten på Lv 6 2008 och blev två år senare, 2010, T-anställd som GSS. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten
Fältlunch. Eleverna vid de båda reservofficerskurserna utspisar i det gröna, under fältövningen på Nyårsåsen. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten

Det är en solig dag ute på Nyårsåsens skjutfält utanför Halmstad. Nu är det näst sista veckan för sommarens kurser i reservofficersutbildningen. Bland de 38 eleverna som övas tillsammans i ledarskap och truppföring hittar vi två Lv 6:are och en som efter examen blir luftvärnare.

– I de civila studierna har vi ofta gått på djupet om ledarskap men bara rent teoretiskt. Här får vi öva praktiskt och utveckla en ”verktygslåda”, det är bra, konstaterar Kim Torstensson.

Erik Ramstedt uppskattar att reservofficersutbildningen vid Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) är väl organiserad och logiskt upplagd.

– Det känns som att det är en röd tråd genom utbildningen. Allt knyts samman. Den första kursen, ledarskap, genomsyrar exempelvis de senare kurserna i folkrätt, fysiskt stridsvärde och taktik.

Mycket teori – men bra

Alexander Bergström menar att det är mycket teori utan att det blir för ”tungt” och lägger till att det möjligen är en nackdel att det inte är så fysiskt ansträngande som han förväntade sig.

– Men jag är klart nöjd. Detta är en utbildning med hög kvalitet!

Kapten Emil Olofsson är lärare för RO-eleverna vid MHS H. Han förklarar vad som är kärnan i den nya komprimerade reservofficersutbildningen:

– Alla officerare bör ha en grundläggande förståelse för taktik. Det försöker vi ge dem här. Man kan säga att kursen ger en begreppsvärld och en verktygslåda.

Tre blivande reservofficerare vid Luftvärnsregementet i en paus under utbildningen ute på Nyårsåsen: Eric Ramstedt från Stockholm (civilt är han nationalekonom på Finansdepartementet med en mastersexamen från Handelshögskolan), Kim Torstensson från Kristianstad (civilt HR-specialist på Försvarsmaktens HR-centrum, med en masterexamen i arbetsrätt från Umeå Universitet) och Alexander Bergström från Laholm (civilt snart färdig med sin filosofie kandidat i ekonomi, något han läst parallellt med arbetet som soldat vid Helikopterflottiljen, där han arbetat sedan 2012). Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten

– Den väpnade striden är vår yttersta uppgift. Man får inte ta lätt på det!

– Enkelt uttryckt börjar vi med några veckors teori, där vi även ger en historisk bakgrund. Sedan är det mycket praktisk träning. Under övningen här på Nyårsåsen, tränar de på att förbereda och skriva en order, inklusive bedömmande av läget och bra formuleringar. Därefter får de öva på själva ordergivningen, med tydlighet och struktur. Det gäller också att motivera soldaterna och få dem att strida.

Polenresa

Efter övningen på Nyårsåsen åker alla elever med sina lärare till Polen för att på plats lära av ett exempel ur verkligheten. Det handlar om det tyska anfallet mot Gdansk under andra världskriget.

– De får utarbeta egna exempel på lösningar och lära sig vad polackerna gjorde för att försvara sig. Tanken är att detta ger en djupare förståelse för rollen som ledare.

Åter till eleverna, som nu får frågan ”vad vill ni säga till yngre kamrater, som funderar på att bli reservofficer?”

– Det civila värdet är stort. Det är känt att Försvarsmakten har en bra ledarskapsutbildning. En reservofficer är attraktiv hos civila arbetsgivare, säger Kim.

Utveckla den militära rollen

Eric framhåller kontakten med Försvarsmakten:

­– Om man har varit soldat och ska börja en civil utbildning så är detta, att vara reservofficer, ett utmärkt sätt att behålla den militära yrkesrollen.

– Jag vill säga att man dessutom utvecklar den militära yrkesrollen. Detta är en stimulerande utbildning, säger Alexander och tillägger att nya möjligheter öppnas, vilket kan motivera en del att söka reservofficersutbildning:

– Man har större möjligheter att söka utlandsuppdrag. Det finns många befattningar som är öppna för en reservofficer!

Alla våra tre blivande reservare verkar enbart ha gott att säga om sin utbildning. Frågan är om det finns något som varit jobbigt, eller några stora utmaningar?

– Det tog ett tag att komma tillbaka in i den militära terminologin ­- men det gick ändå ganska snabbt, konstaterar Eric, som kom direkt från sitt arbete på Finansdepartementet. Han lägger till:

– Det är en intensiv och komprimerad utbildning, men det är en nödvändighet med tanke på allt som vi ska lära oss under två somrar.

Kim menar att det trots ibland långa dagar känns som en mycket positiv utbildning.

– Vi har fått lära oss mycket nytt under utbildningen. Jag upplever det mer stimulerande än frustrerande!