Så firades veterandagen i Göteborg

Göteborgs stad arrangerade en ceremoni för att hedra de kvinnor och män som gjort insatser för fred och säkerhet i världen på veterandagen den 29 maj. Arrangemanget genomfördes gemensamt med Försvarsmakten, Polismyndigheten region Väst, Tullen och ett flertal veteranföreningar.

Resenärerna i spårvagnarna fick första parkett under paraden. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Marschen gick från Gustav Adolfs Torg till Bältespännarparken. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin höll tal och bar fram kransen från Göteborgs kommun. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
MC-polis och ridande polis inför starten av marschen. Många åskådare var nyfikna och tog bilder. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Landshövdingen höll tal och överlämnade krans från Länsstyrelsen. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Många hade samlats för att följa ceremonin. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Hemvärnets musikkår Göteborg spelade. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Inbjudna gäster, stora som små, applåderade hjärtligt. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Högtidlighållandet inleddes med en parad från Gustaf Adolfs torg till Bältespännarparken där en ceremoni genomfördes med bland annat tal, musik, tyst minut och kransnedläggning.

– Vi vill visa att vi värdesätter de uppoffringar dessa personer och deras anhöriga har gjort. Och för Försvarsmakten i Göteborg är det viktigt att de närmare 15 000 veteraner som finns i Göteborgsområdet får den uppskattning de förtjänar, sa överste Peter Fredriksson, chef för Göteborgs garnison.

Det blev en vacker om än blåsig och lite kall ceremoni. Flaggorna vajade vackert i vinden och många människor hade samlats för att delta eller följa ceremonin. Paraden från Gustav Adolfs Torg inleddes med MC-polis och ridande polis. Därefter följde Göteborgs Hemvärnsmusikkår, fanvakt och många, många som ville marschera för att hedra alla veteraner. 

Vid ceremonin i Bältespännarparken höll landshövding Anders Danielsson tal likväl som kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin. Ceremonin bestod även bland annat ev en tyst minut för alla veteraner då även spårvagnar stod stilla och en intervju via satellittelefon med Göteborgs garnisonspastor Jerker Schmidt, som befinner sig i Mali på utlandsmission.