Beredskapskontroll med bekämpningsövning

Under tisdagen den 18 juni avslutades den oannonserade beredskapskontrollen som startade under föregående vecka. Det var Försvarsmaktens insatschef som genomförde beredskapskontrollen som omfattade förband från armén, flygvapnet och hemvärnet och innehöll flera olika moment som larmning, spridning och bekämpning med kvalificerad ammunition.

Se filmen från beredskapskontrollen. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten
JAS 39 Gripen på startbana
Enheter ur Norrbottens flygflottilj (F 21) deltog i beredskapskontrollen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Ordergivning i fält.
Personal ur operativ och regional reserv deltog i kontrollen. Just nu utgörs reserverna av personal ur Norrbottens regemente (I 19). Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten
Flygunderstödsgrupp på observationsplats
Insatschefen, viceamiral Jan Thörnqvist, ställföreträdande insatschefen, generalmajor Urban Molin och ställföreträdande armechefen, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg var på plats för att bevittna övningen Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten
Nedslag på skjutplatsen
Den "fientliga" styrkan bekämpas av förband ur flygvapnet. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten
Klargöringspersonal förbereder ammunition till JAS 39 Gripen
Klargörningspersonal färdigställer den kvalificerade ammunitionen till JAS 39 Gripen. Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten
Eldledningsgruppen, eller Joint Terminal Attack Controller (JTAC) kan eldleda flera olika förband i Försvarsmakten. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten

– Detta är en operativ beredskapskontroll som vi genomför inom ramen för vår grundoperationsplan. Det är insatschefen som ansvarar för denna typ av kontroll och denna gång omfattar den flygvapen-, armé- och hemvärnsförband, säger generalmajor Urban Molin som är ställföreträdande insatschef.

Syftet med kontrollen var bland annat att kontrollera förmågan att sprida flygvapenförband och därmed öka skyddet, syftet är också att pröva arméns och hemvärnets beredskap med bland annat operativ och regional reserv. Överstelöjtnant Mikael Engman som är chef för basenheten i Jokkmokk tillhör Norrbottens flygflottilj, F 21 som var ett av de berörda förbanden. När uppgiften kom ställde förbandet om och ombaserade delar av berörda enheter till Jokkmokks flygbas medan andra blev kvar på flottiljen. – Det har gått jättebra för vår del. Jag känner att vi helt klart löst ut den uppgift vi har ställts inför i och med beredskapskontrollen. Vi har samverkat med såväl hemvärn som regional- och operativ reserv och rapporteringen har fungerat i alla led, säger Mikael och fortsätter:

Överstelöjtnant Mikael Engman är chef för basenheten i Jokkmok.
Överstelöjtnant Mikael Engman är chef för basenheten i Jokkmokk. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

– Alla har jobbat mot samma mål och eventuella uppkomna frågor har hanterats på ett mycket smidigt sätt. När det gäller samverkan mellan armé- och flygvapenförband märks det att vi börjar bli mer rutinerade och samspelta. Alla vet sina uppgifter så idag handlar frågorna oftast bara om små detaljer vilket är positivt, säger Mikael Engman.

Ett av momenten för övningen var att öva bekämpning med kvalificerad ammunition. En ”fientlig” styrka identifierades med hjälp av en flygunderstödsgrupp ur armén, även kallad Joint Terminal Attack Controller (JTAC). Flygunderstödsgruppen vidarebefordrade därefter målkoordinaterna till flygförbandet i området. Efter två olika "show of force"-pass på söndagen genomförde förbandet ett flygunderstödspass under måndagen där två bomber fälldes mot "fientliga" styrkor. Trots att uppgifterna kom med kort varsel gick hela förloppet enligt plan. Under genomförandet ingick dessutom två finska stridsflygplan av typen F-18.