Våreld har stärkt arméförbanden

- Vi har tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av arméns förmåga i fält. Våra förband har fått öva i större sammanhang och vi har nu lagt en bra grund för att kunna tillväxa, säger Bengt Alexandersson som varit övningsledare för årets övning Våreld som precis har avslutats. Övningen inleddes med ett skede där elever från våra skolor truppförde förbanden för att sedan övergå i ett skede där andra brigaden ledde förbanden.

Soldater från K 3 genomförde en luftlandsättning från helikopter på Remmene för att slå en tänkt fiende. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Fördröjande fältarbete från soldaterna på Ing 2 Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Granatkastarpluton från P 7 Foto: Joakim Elovsson
Trängregementets soldater såg till att förbandet fick de förnödenheter som behövdes Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten
LedR:s soldater bidrar till samband som är en viktig funktion i brigaden Foto: Martin Larsson/Försvarsmakten
Soldater från Livgardet Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Tekniker från FMTS reparerar det som går sönder under övningen Foto: Johan Sutinen/Försvarsmakten
Anfall över Skövdefältet med bland annat P 4:s stridsvagnskompani Foto: Rickard Törnhjelm
Helikopterflottiljen luftlandsatte ett förband på Remmene Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Hemvärnet deltog med ett insatskompani från FömedC Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Runt om övningsfältet börjar verksamheten återgår till det vanliga. Alla förband som varit med i årets övning Våreld har återvänt till sina hemmaförband. Nu återstår vård av all materiel och utvärdering av uppgifterna.

– Vi har kunnat öva en stor del av förbanden i armén på ett mycket bra sätt. För att utveckla arméns förmåga i fält måste vi fortsätta att öva olika förmågor och funktioner tillsammans. Våra erfarenheter ska vi dra lärdom av så att vi lägger en bra grund för att kunna tillväxa ytterligare.  Större och fler övningar är en viktig prioritering, säger Bengt Alexandersson.

Årets Våreld var också slutövning för de rekryter som ryckt in efter att värnplikten återinfördes förra året. För deras del återstår ett par veckor innan det är dags att lämna in utrustning och gå ut genom grindarna. En del av dem kommer tillbaka för en fortsättning i Försvarsmakten och för andra blir det civila arbetslivet som gäller.

Övningen har genomförts på och omkring övningsfält i Skövde, Karlsborg, Råda, Skillingaryd och Remmene. Många har kunnat se delar av övningen och även påverkats av bland annat trafik.
– Vi uppskattar den förståelse och tålamod som alla runt omkring oss har visat. Allt från markägare som har upplåtit mark till trafikanter som har visat hänsyn. Vi kommer framöver öva mer och med större förband och vi vill fortsätta göra detta med hänsyn och respekt för dem omkring oss. Det är för dem vi finns till, vi övar för att kunna försvara vårt land, avslutar Bengt Alexandersson.