Slutprov för rekryterna

Filip Johansson gräver febrilt i marken bakom sin stridsvagn. Han och de andra i besättningen skyfflar jord medan bärgarbandvagnens besättning fäster linorna på vagnen för att dra upp den ur diket. Det är slutövning för Filip och hans kollegor på många av de övriga förbanden i armén. Övning Våreld 19 är examinationen efter nästan ett års utbildning för många.

Förhållandena under Våreld har växlat mellan torrt, varmt, dammigt, regnigt och lerigt. Perfekt för rekryterna att uppleva olika väder att öva i! Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Filip och hans besättningskamrater fick kämpa hårt för att få loss stridsvagnen innan de kunde återansluta sig till övningen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Emilia Krysell, t.v., kommer söka tjänst som sjukvårdare på Gotland. Ebba Muren, tycker att utbildningen varit rolig och utvecklande men kommer inte stanna i Försvarsmakten just nu. Hon ser det dock inte som omöjligt att hon söker sig tillbaka en dag. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
– Jag tror jag kommer ha stor nytta av det jag lärt mig. Jag siktar på att bli polis men kommer ta anställning som tidvis tjänstgörande soldat under utbildningen, säger My Rundberg, skytt på en eldledningsvagn. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
– Alla kunskaper vi har samlat på oss under utbildningen testas nu. Det mesta är ganska jobbigt och ska göras under tidspress men det ser vi på förbandet som en utmaning som vi löser tillsammans, säger Carl-Johan Sterup, logistiksoldat. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
– Vi hamnat i en massa situationer som vi kanske inte fullt ut har övat tidigare och det har varit jättenyttigt. Allt kan hända så då måste vi också vara beredda på allt. I och med att vi varit väl förberedda med massa rutiner på plats så har vi ändå kunnat lösa de uppkomna situationerna på ett bra sätt, säger Alex Croon, vagnchef på en pansarterrängbil 360. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Även om Våreld har genomförts många gånger tidigare så är det första gången som den används som slutövning för rekryter sedan återinförandet av värnplikten förra året. Övningen har tidigare varit ett sätt att befästa de kunskaper som de anställda soldaterna har.

– Det har inte varit någon större skillnad på hur vi valt att lägga upp övningen bara för att en del av deltagarna är rekryter istället för anställda. Målen som förbanden ska uppnå har varit likvärdiga tidigare år. Då har det handlat om att vidmakthålla kunskaper och bekräfta dessa. Det gör det nu också för de deltagare som är anställda och för rekryterna handlar det om att säkerställa att de nått rätt nivå under utbildningen, säger Fredrik Ingemarsson, planeringsansvarig för övningen.

Att se resultatet av en lång utbildning är något som Filip lyfter fram som en av de bästa delarna med Våreld.

– Det har varit en bra och rolig övning. Speciellt de delar där vi har fått rulla på vanliga vägar utanför övningsfältet. Det ger lite mer av en verklighetskänsla än om vi hade varit på övningsfältet hela tiden. Det känns också roligt att se resultatet och få testa allt man har tränat på under utbildningstiden, säger Filip.

På ett annat kompani är Nicole Hörner ställföreträdande gruppchef, hon tycker att den stora behållningen med övningen att få en helhetsbild över sin roll i det stora sammanhanget.

– Det är den första riktigt stora övningen jag varit med på. Den stora skillnaden mot de bataljonsövningar vi har haft på hemmaförbandet är att här får vi serva bataljonen på ett helt annat sätt än tidigare. Jag tycker att man har byggt utbildningen på ett bra sätt och de saker som vi har lärt oss under kompaniövningar och bataljonsövningar får vi full nytta av här. Jag har också fått en bättre helhetsbild över hur hela försörjningskedjan fungerar under övningen, säger Nicole.


Johan Frejd är kompanichef och har, under året, lett rekryter under deras utbildning. Han och hans kollegor kommer nu, utifrån rekryternas prestationer under övningen, att utvärdera deras egen insats under utbildningen och om de behöver ändra på något.

– Jag tycker att de har presterat fantastiskt bra med tanke på att svårighetsgraden på denna övning är väsentligt högre än vad de gjort tidigare under utbildningen. Det är en kvittens på att de har den höga utbildningsnivå som vi har siktat på under de nio eller elva månader de har legat inne och att vi nu har krigsplaceringsbara soldater när de rycker ut om några veckor.

Nästa års slutövning för de kommande rekryterna kommer inte att bli Våreld utan försvarsmaktsövning Aurora 20. Med tanke på att det är en betydligt större övning så höjs svårighetsgraden ytterligare.

– Det vi kan påverka och det vi behöver påverka utifrån vad vi lärt oss här kommer vi att titta på så att vi inte nöjer oss utan hela tiden siktar på att rekryterna ska bli så bra förberedda som möjligt.