Sinaisoldaterna hyllas

Fokus på FN-insatsen Unef II vid årets veterandag

I år är det 40 år sedan mandatet för United Nations Emergency Force II i Mellanöstern upphörde. Sammanlagt hann fler än 6 300 svenska soldater tjänstgöra under åren 1973 fram till april 1980 då avvecklingsstyrkan flögs ut från Egypten. Vid årets veterandag den 29 maj kommer särskilt veteranerna från Unef II att uppmärksammas.

Patrull ur 56M passerar en sönderskjuten egyptisk stridsvagn någon gång 1974. Foto: Försvarsmakten

Klockan två på eftermiddagen lördagen den 6 oktober 1973 anföll överraskande egyptiska styrkor över Suezkanalen in i Sinai. Samtidigt angrep Syrien över Golanhöjderna. Trots att det var mitt under den judiska högtiden Jom Kippur svarade Israel snabbt och återtog initiativet. En vapenvila trädde i kraft den 25 oktober. Samma dag beslutade FN:s säkerhetsråd genom resolution 340 att sätta upp en fredsbevarande styrka. Den tidigare United Nations Emergency Force hade upphört när sexdagarskriget bröt ut i juni 1967. Nu upprättades en andra snabbinsats på Sinaihalvön.

Nattlig flygfärd till Kairo

På Cypern befann sig den svenska bataljonen 50 C under avlösning. Klockan 02.00 den 26 oktober blev all personal väckt och frivilliga efterfrågades. Redan samma natt var ett förstärkt skyttekompani på väg mot Kairo i brittiska flygplan. ”Det är mycket spännande”, tyckte menige Åke Liljeqvist från Stockholm, men var något bekymrad över den lätta beväpningen. ”Om vi angrips av stridsvagnar är vår enda möjlighet att gräva ned oss”. Kulspruteskytten Anders Ullvan från Motala och granatgevärsskytten Bo Löwenhamn från Molkom väntade fortfarande på sina tunga vapen när kompaniet fortsatte till Ismailiya.

Beredskapsbataljonen under utbildning i Linköping organiserades snabbt som 52 M och avlöste förtruppen från Cypern i mitten av november. Uppgift­ en för Unef II var att i en buffertzon övervaka det successiva tillbakadragandet av egyptiska och israeliska förband. En viktig humanitär insats var att övervaka återföreningen av splittrade familjer, utväxlingen av krigsfångar och överlämnandet av stupade. Allt skedde inte helt utan incidenter. Bägge sidor gjorde sitt för att tänja på gränserna och pröva FN-soldaterna.

Det var inte tropisk värme varje dag. Notera hur väl snöblusen smälter in med sanden vid dagpositionen 804. Foto: Tommy Wallmo
Under 54 M gjordes försök med bandvagn 202 i Sinaiöknen. I längden tog sig alltför mycket sand in i motorrummet. Foto: Lars Åke Hansson
En position någonstans i buffertzonen med en kulspruta 58 i eldställning. Notera minvarningsskyltarna precis framför. Foto: Armin von Hove
Precis som i alla insatser medfördes de svenska traditionerna också till Unef II. Surströmmingsfest under 54 M. Foto: Lars Åke Hansson

Vid Israels invasion av Libanon den 14 mars 1978 avdelades ett förstärkt kompani ur 68 M till missionen Unfil. Den 29 mars hamnade en svensk terrängbil 903 utanför det minröjda området söder om Khardalabron över Litanifloden. En stridsvagnsmina detonerade, bilen slets sönder och voltade i sluttningen ner mot floden. Fanjunkare Karl-Oskar Johansson från Kiruna omkom medan sergeant Mats Lindberg från Piteå skadades svårt.

Avvecklades 1980

Efter fredsavtalet mellan Israel och Egypten den 26 mars 1979 i Camp David upphörde Unef II officiellt den 25 september. Den 21 april 1980 roterade de sista svenskarna ur avvecklingsstyrkan 74 E hem.

Vid årets högtidlighållande av veterandagen genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde i Unef II 1973-1979. 

Artikeln har tidigare publicerats i Försvarets forum nummer 2, 2019.