Förmågor som skapar anfallskraft

Helikoptern kommer över trädtopparna, går ner mot marken, hovrar en kort stund och ger sig sen iväg. Kvar på marken ligger ett par kollin som tidigare hängde under helikoptern. Under övning Våreld genomförs utbildning för logistikfunktionen att packa och skicka förnödenheter hängande under helikopter. Förnödenhetsförsörjning är en av förmågorna som bidrar till att skapa anfallskraft i armén. Exempel på andra förmågor är ledning- och samband, teknisk tjänst, sjukvård och fältarbeten.

Förnödenheterna som ska fraktas packas i kolli och görs klara med remmar och krokar. När helikoptrarna kommer går de ner över lasten och logistiskperson kan kroka på och sen bär det iväg direkt. På 20 minuter kan en helikopter flytta ett par ton ca 3 mil och ta sig tillbaka. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Förbanden verkar över stor yta och de upprättar samband för att de olika delarna av förbanden kan ha kontakt med varandra. Foto: Oscar Nilsson
Om el saknas har den tekniska bataljonen elsvets-aggregat som reservalternativ. – Det är betydligt svårare än att svetsa på vanliga sättet men det funkar, konstaterar hjulfordonsmekaniker Dennis Kullberg. Foto: Christian Lövgren
Under Våreld genomfördes en funktionsövning sjukvård Foto: Oscar Nilsson/Försvarsmakten
Ett exempel på hur en ledningsplats för en bataljon kan se ut. Stridsfordonet på bilden är en ledningsvagn och har ingen kanon. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Rekryter på Logistikbataljon ska stödja ett främre förband med TOLO. Då ingår även att fylla på med ammunition. Till hjälp använder man en truck för att lasta på och av ammunition från en lastbil. Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten

Exemplet ovan är från när logistik övar tillsammans med helikopter för att försörja de stridande förbanden med det de behöver av förnödenheter. Om vägnätet är dåligt, broförbindelser skadade eller det behöver gå snabbare än med lastbil så är helikopter ett alternativ.

– Inom logistikfunktionen arbetas det hela tiden med utveckling av metoder för att förbättra och säkra hur vi försörjer förbanden. Under övningen har vi haft utbildning med logistikpersonal som sedan har fått pröva metoden tillsammans med helikopter, säger Ulf Juhlin som är logistikchef under övningen.

Förbanden övar tillsammans

Under Våreld samlas tolv av Försvarsmaktens förband för att träna och öva tillsammans. Alla olika delar och förmågor ska fungera som en helhet.

– Inför övningen har vi sett på de olika målsättningar man har inom förbanden och sen har vi satt ihop övningsmoment så de får träna tillsammans. Förbandens olika förmågor sammansatt till en helhet är det som ger förutsättning att kunna utföra den väpnade striden. Kedjan är inte starkare än den svagaste länken och tillsammans utgör detta grunden till arméns förmåga i fält, säger Niklas Blomqvist från övningsledningen

Många olika förmågor bidrar till helhet

Att skapa samband mellan förbanden, försörja med mat och vatten, laga och byta saker som går sönder är bara en del av alla de olika förmågor som ingår i arméns förmåga. Ett annat exempel är fältarbete som innebär att man med olika typer av åtgärder förändrar terräng och infrastruktur till egen fördel eller till motståndarens nackdel. Under Våreld har det inledningsvis varit fördröjande fältarbete som förhindrar och försvårar en motståndares möjlighet att förflytta sig. Det kan de göra genom att blockera och minera vägar och terräng, de kan förstöra broar, flygfält och hamnar. Under de inledande dagarna av Våreld har ingenjörförbandet förberett för fördröjningsstrid genom att minera terrängen och planera för strid mot en av bataljonerna i övningen.