Våreld 19

Övning Våreld 19 genomförs 13 till 23 maj. Under Våreld samlas en stor del av arméns förband för att öva nationellt försvar. Övningen bidrar till att utveckla arméns förmåga i fält.

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Huvuddelen av verksamheten sker på och runt omkring övningsfält i Skövde och Karlsborg, samt Råda utanför Lidköping, Remmene utanför Herrljunga och i Skillingaryd.

Stridsmomenten sker mestadels på övningsfälten men även runt om kommer övningen att synas. På civil mark kommer det vara förläggningar och det kommer vara trafik mellan områdena.

Mellan 16-18 maj sker förflyttning av förbanden där mycket av trafiken går från Skillingaryd, över Jönköping, via Hjo och upp mot Skövde. 15-19 maj är det trafik till och från samt övning på Remmene. I övningen ingår också helikoptertrafik.

Övningen inleds med en stridsträningsövning där elever från officersutbildningen truppför våra krigsförband, vi övar framtidens chefer.

Förbanden som ingår i övningen har olika funktioner och förmågor som exempelvis pansarbataljoner, logistikförband, ledning- och sambandsförband, säkförband, ingenjörförband samt jägare.

Under övningens andra skede tränar vi våra förband att ta sig an en motståndare genom att öva anfall, försvar och fördröjningsstrid gemensamt, som system av system.

Deltagande förband

 • Skaraborgs regemente (P 4)
 • Södra Skånska regementet (P 7)
 • Göta ingenjörregemente (Ing 2)
 • Ledningsregementet
 • Livregementets husarer (K 3)
 • Trängregementet
 • Försvarsmedicincentrum 
 • Livgardet 
 • Artilleriregementet (A 9)
 • Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)
 • Helikopterflottiljen
 • Markstridsskolan 

Fakta

3 000 deltagare

15 stridsvagnar

45 stridsfordon

75 pansarterrängbilar och bandvagnar 

lastbilar och tungdragare

terrängbilar och personbilar

10 Helikoptrar