”Du kan inte spendera ett år på ett bättre sätt”

Under maj månad har rekryterna vid arméförbanden i Norrbotten avslutat sin grundutbildning. Den 3 maj var det dags för utryckning vid jägarbataljonen i Arvidsjaur och under torsdag och fredag den 16-17 maj genomfördes avslutningsceremonier på I 19 och A 9 i Boden.
– Det har varit väldigt roligt och lärorikt att göra värnplikten. Jag har vuxit mycket som person på ett sätt som jag inte trodde att jag skulle göra, säger Lovisa Zakariasson, som gjort sin grundutbildning som gruppchef på artilleribataljonen på A 9.

”Du kan inte spendera ett år på ett bättre sätt än du gör under värnplikten, det är helt klart den bästa investeringen du kan göra, så är det bara,” säger barndomsvännerna Erik Pallin och Lovisa Zakariasson som nu muckar från sin värnpliktsutbildning i Boden. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Avslutningsceremonin på Artilleriregementet fredag den 17 maj 2019. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
”Norrbottens pansarbataljon, alltid främst!” Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Chefen för jägarbataljonen i Arvidsjaur, överstelöjtnant Mathias Holmqvist, tackar rekryterna för ett bra utbildningsår. Foto: Emma Danielsson/Försvarsmakten
Chefen för Artilleriregementet, överstelöjtnant Anders Högrell, delar ut värnpliktsmedaljerna. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Värnpliktsmedaljen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Avslutningsceremonin vid jägarbataljonen i Arvidsjaur fredagen den 3 maj. Foto: Emma Danielsson/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Magnus Jonsson, ställföreträdande chef vid Norrbottens pansarbataljon på I 19. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Arméförbanden i Norrbotten har utbildat totalt 511 rekryter under utbildningsåret 2018-2019, av dessa har 271 gjort ett aktivt val att fortsätta sitt engagemang inom Försvarsmakten på något sätt. De har antingen sökt anställning som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande, inom  Hemvärnet eller till någon av de officersutbildningar som finns. De som inte gör något aktivt val blir placerade i krigsorganisationen där de sedan kommer att kallas in till repetitionsutbildningar och övningar med jämna mellanrum.
– Det är glädjande att så många väljer att fortsätta sitt engagemang. Här på pansarbataljonen är det så många som 183 av de 249 som gjort det, över 70 procent är ett resultat vi är mycket nöjda med, det är ett kvitto på att vår utbildning fungerar mycket bra, säger överstelöjtnant Magnus Jonsson, ställföreträdande chef på pansarbataljonen på I 19.

Vuxit och mognat

Lovisa Zakariasson som gjort värnplikten på artilleribataljonen och Erik Pallin på pansarbataljonen är barndomsvänner från Stockholm. Lovisa har sökt anställning som kontinuerligt tjänstgörande vid ett annat förband och Erik har sökt officersprogrammet och ska närmast gå förberedande officerskurs här i Boden. Båda två är överens om att utbildningen har varit väldigt bra.
– Det har framför allt varit väldigt roligt, men också lärorikt. Jag har vuxit mycket som person på ett sätt som jag inte trodde att jag skulle göra. Jag har lärt mig att ta mer ansvar och anpassa mig mer till andra människor. Det är så speciellt att bo tillsammans med så många andra. Man behöver lära sig att samarbeta för att man ska kunna lösa sina uppgifter och ändå ha kul under tiden, säger Lovisa och får medhåll av Erik:
– Jag håller helt och hållet med i det Lovisa säger. Jag har också mognat på ett sätt som jag inte förväntade mig.

Från 30 plus till 30 minus

Under utbildningsåret har de fått uppleva stora kontraster i klimatet. Sommaren 2018 var en av de varmaste på mycket länge med temperaturer på närmare 30 grader och i januari var det runt 30 minusgrader under ett par veckor.
– Vi är båda från Stockholm och visst skulle det ha varit trevligt att göra utbildningen närmare hemmet, men om man ändå ska göra värnplikten så tycker jag verkligen att man ska göra den här uppe i Norrland. Klimatet och den kunskap personalen här uppe har från just vintermiljö går inte att mäta med någon annan plats, säger Erik Pallin.

– Precis så kände jag också. Jag tänkte att ska jag göra värnplikten så ska jag göra det ordentligt. Och som Erik säger så är det få förband där du får så bra möjlighet att lära dig att hantera kylan. Vi har klarat av den varma sommaren, men också den kalla vintern. Det känns bra att kunna säga att man kan hantera vintern med allt vad det innebär, fortsätter Lovisa.

Kan ni rekommendera andra att göra värnplikten?

– Ja, utan tvekan! Mycket på grund av gemenskapen men också för att det är otroligt lärorikt och att man mognar som person. Värnpliktsutbildningen är helt klart den bästa investeringen du kan göra, säger Erik.

– Du kan inte spendera ett år på ett bättre sätt än du gör under värnplikten, så är det bara. Till de som rycker in nu i sommar vill jag bara säga: Visa framfötterna! Du får verkligen ut mer av utbildningen om du visar att du vill lära dig och är ambitiös. Gör det bästa du kan, du kan själv verkligen påverka hur dina dagar blir under utbildningen, avslutar Lovisa.