Utökat påverkansområde för buller på Tofta skjutfält

Försvarsmaktens närvaro på Gotland innebär behov av ökad verksamhet på Tofta skjutfält, i jämförelse med vad som har bedrivits på ön de senaste åren. Därför har myndigheten beslutat om ett utökat påverkansområde för buller, som speglar det tillstånd för verksamheten på skjutfältet som Länsstyrelsen fattat beslut om.

Avfyrning av Luftvärnsrobot 70 vid Tofta skjutfält på Gotland
Avfyrning av Luftvärnsrobot 70 vid Tofta skjutfält på Gotland
Påverkansområdet för buller på Tofta skjutfält utökas. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

Regeringen gav i september 2016 Försvarsmakten uppdrag att etablera och organisera en stridsgrupp på Gotland samt att inrätta en ledningsfunktion på ön. Detta beslut följdes upp med uppdraget att upprätta Gotlands regemente från den 1 januari 2018.
– För att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva sina förband i väpnad strid krävs övnings- och skjutfält där denna verksamhet kan bedrivas, säger Camilla Bramer, sektionschef på Högkvarterets infrastruktursavdelning.

Utifrån det tillstånd som fattades av Länsstyrelsen i Stockholms län i december 2018 om Tofta skjutfält har Försvarsmakten identifierat ett nytt påverkansområde för buller.

– Området är större än vad det varit de senaste åren, vilket är naturligt eftersom en mer omfattande verksamhet kommer att bedrivas på fältet. Påverkansområdet möjliggör att Försvarsmakten kan bevaka riksintresset Tofta skjutfält, genom att plan- och lovärenden inom området behöver samrådas med myndigheten, säger Camilla Bramer.

Försvarsmakten deltar i en dialog med Region Gotland om den kommande samhällsplaneringen inom påverkansområdet för att skapa en bild över vilka utbyggnadsplaner myndigheten kan komma att ha synpunkter på. Myndigheten inväntar regionens återkoppling kring vad det finns för planer på gång.

E-post till sektionen är fysplan@mil.se