Världsledande teknik registrerar allt

Northern Wind är på riktigt. Med hjälp av 2 485 simulatorer sammanknutna i ett gigantiskt nätverk.
– Ska du komma närmare verkligheten än det här måste du använda skarp ammunition, säger förvaltare Stefan Andersson, arméns simulatorsamordnare.

192. mekaniserade bataljon.

Arméövning 2019, AÖ19, är arméns stora övning för året och deltager gör även flera partnerländer som Finland, Norge, USA, Storbritannien och Tyskland. Totalt deltager 10000 personer varav 7000 utgörs av utländska förband. Övningen genomförs i norra Sverige och huvudsyftet är att öva försvar av svenskt territorium mot en kvalificerad fiende i prövande vintermiljö.  
Övningens engelska beteckning är Northern Wind 2019 (NW19). 

Northern Wind 2019 (NW19) is a swedish army excercise which involves several partner countries such as Finland, Norway, United Kingdom, USA and Germany. A total of 10 000 participate in the excercise of which approximately 7000 come from the invited countries. The main purpose of the excercise for the swedish army is to defend swedish national territory against an advanced enemy force in subarctic conditions.
192. mekaniserade bataljon.

Arméövning 2019, AÖ19, är arméns stora övning för året och deltager gör även flera partnerländer som Finland, Norge, USA, Storbritannien och Tyskland. Totalt deltager 10000 personer varav 7000 utgörs av utländska förband. Övningen genomförs i norra Sverige och huvudsyftet är att öva försvar av svenskt territorium mot en kvalificerad fiende i prövande vintermiljö.  
Övningens engelska beteckning är Northern Wind 2019 (NW19). 

Northern Wind 2019 (NW19) is a swedish army excercise which involves several partner countries such as Finland, Norway, United Kingdom, USA and Germany. A total of 10 000 participate in the excercise of which approximately 7000 come from the invited countries. The main purpose of the excercise for the swedish army is to defend swedish national territory against an advanced enemy force in subarctic conditions.
Så nära verkligheten man kan komma. Simulatorerna registrerar minsta rörelse, tidpunkt, eldgivning, träff, miss, verkan – kort sagt allt som sker på fältet. På bilden syns, rakt under vagnchefen, en sådan simulatorenhet monterad på ett stridsfordon. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
I den mobila stridsträningsanläggningen, STA, övervakas truppernas rörelser under övningen.
Under Northern Wind hade Markstridsskolan båda sina STA-trailers på plats i övningsområdet. ”På Northern Wind har vi kört ett ”Nordic Combat Training Center” eftersom vi har kopplat ihop oss med Finland och Norge. Det har aldrig hänt tidigare att vi kopplat ihop våra system på det här sättet, det är unikt.” berättar Stefan Andersson. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
Simulatorsystem i eldröret på en finsk Leopardstridsvagn.
Del av simulatorsystemet i eldröret på en finsk Leopardstridsvagn. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
Med stridsträningsanläggningen, STA, och simulatorsystemet kan man följa trupperna i realtid.
I den mobila stridsträningsanläggningen, STA, övervakas truppernas rörelser under övningen. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Stefan Andersson, arméns simulatorsamordnare.
Stefan Andersson, arméns simulatorsamordnare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
192. mekaniserade bataljon.

Arméövning 2019, AÖ19, är arméns stora övning för året och deltager gör även flera partnerländer som Finland, Norge, USA, Storbritannien och Tyskland. Totalt deltager 10000 personer varav 7000 utgörs av utländska förband. Övningen genomförs i norra Sverige och huvudsyftet är att öva försvar av svenskt territorium mot en kvalificerad fiende i prövande vintermiljö.  
Övningens engelska beteckning är Northern Wind 2019 (NW19). 

Northern Wind 2019 (NW19) is a swedish army excercise which involves several partner countries such as Finland, Norway, United Kingdom, USA and Germany. A total of 10 000 participate in the excercise of which approximately 7000 come from the invited countries. The main purpose of the excercise for the swedish army is to defend swedish national territory against an advanced enemy force in subarctic conditions.
Svenska soldater utrustade med simulatorvästar. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
”Träna för att vinna” med Markstridsskolans stridsträningsanläggning – STA.
”Träna för att vinna” med Markstridsskolans stridsträningsanläggning – STA. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Så realistiskt det bara går utan kulor och krut.
Med uppenbara miljömässiga och ekonomiska fördelar.
Och närmast obegränsade möjligheter till utvärdering.
Det är svårt att säga nej till simulatorernas erbjudande.
– Enda nackdelen är att vi inte har tillräckligt många. Men jag är säker på att vi så småningom kommer att få alla simulatorer som vi behöver, så att vi kan öva bataljonsstridsgrupper med tillhörande funktioner, säger Stefan Andersson.

Registrerar allt

Under Northern Wind är antalet simulatorvästar och fordonssimulatorer någorlunda jämnt fördelade mellan den blå sidan, Sverige, Finland, och den röda sidan, Norge, USA, Storbritannien. Simulatorerna registrerar minsta rörelse, tidpunkt, eldgivning, träff, miss, verkan – kort sagt allt som sker på fältet – och skickar informationen vidare in till Combat Training Center- CTC.
– Här och nu på Northern Wind kallar vi det för Nordic CTC eftersom vi har kopplat ihop oss med Finland och Norge. Det har aldrig hänt tidigare att vi kopplat ihop våra system på det här sättet, det är unikt.

Måste omhändertas

Simulatorerna registrerar vilken typ vapen som avfyras av vem med vilken ammunition – och inte minst med vilken verkan.
– Kanske har soldaten som träffas tur och överlever– men vapnet går inte att använda längre.
Kanske sprängs inte hela stridsfordonet i bitar, det kan fortfarande rulla men utan radiomöjligheter eftersom antennerna rök all världens väg. Det som står helt klart är att alla skador måste omhändertas. Soldaten kräver en sjuktransport, fordonet ska bärgas och repareras.

Via radio och 4G

Västarna har en räckvidd på fem kilometer i normal terräng – fordonssimulatorerna det dubbla – och från båda hållen skickas informationen vidare via radio och mikrovågslänk till en basstation. Eller till en Manpack 300, som i det här sammanhanget spelar rollen av en minibasstation. Från basstationen går färden vidare med 4G in till CTC, där all data loggas, bearbetas och analyseras.
– Om en soldat befinner sig utanför täckningsområdet så buffras informationen i västen tills dess att den får kontakt med en basstation igen. Då tankas alla data in till CTC, och där hamnar det tidssynkront i systemet.

Bärbar stridsträningsanläggning

Det är Saab och Cubic som står bakom rubbet: simulatorer, basstationer, Manpack 300 och själva kommunikationssystemet som möjliggör kontakten mellan de ingående delarna.
Vad gäller Manpack 300 så består varje enhet av en radio, en 4G-funktion och en bärbar dator som kan ta emot simulatordata från 300 soldater och/eller fordon.
En bärbar stridsträningsanläggning helt enkelt – som extraknäcker som minibasstation – och som på sikt kommer att göra störst nytta ute på förbanden i deras träningsvardag.

Först i världen

Manpack som system är ingen ny bekantskap för Försvarsmakten. Det nya är den ökade kapaciteten upp till 300 soldater. Och – viktigast av allt – 4G-funktionen.
– Den finessen är Sverige först med i världen, säger Saabs projektledare Patrik Lindström.

Stefan Andersson fyller i:
– Med full 4G-täckning hela vägen skulle man kunna sitta i CTC i Skövde och följa en soldats rörelse på Lombens skjutfält norr om Kalix.
Försvarsmakten har köpt in tio Manpack 300, som levererades så sent som vecka 8 i år. Hela paketet – plus en enhet var från Norge och Finland – används under Northern Wind för att kunna följa så många soldater och fordon som möjligt.

Arméövning 2019

Arméövning 2019 - Northern Wind genomförs i östra Norrbotten i mars 2019.

Huvuddelen av övningen, det så kallade förbandsskedet, pågår 18-27 mars. Förbandsskedet föregås av förberedelser och transporter till övningsområdet.

Under förberedelserna genomför de deltagande förbanden vinterutbildning, sambandsövning och brigadunderstödsövning. Efter den 27 mars sker avveckling, vård och återtransport.

Övningen har cirka 10 000 deltagare från Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och USA.

Kontakt: info-i19@mil.se