Stort intresse för stor övning

En stor övning som Northern Wind röner alltid ett stort intresse. Under tisdagen genomfördes en så kallad Distinguished Visitors Day med ett hundratal speciellt inbjudna gäster från flera länder. En av besökarna var den svenske försvarsministern Peter Hultqvist:
– Northern Wind är en jätteviktig övning för att öka vinterförmågan och en viktig säkerhetspolitisk signal. 10 000 soldater, 3000 svenska och 1500 finska som försvarar norra Sverige mot det största bidraget från Norge någonsin på 4600 soldater. Ett bra exempel på nordiskt samarbete. Till detta lägger vi även till amerikanska och engelska förband som gör att vi också får den transatlantiska länken manifesterad.

Representanter från SAAB tillsammans med soldater från deltagande nationer förevisade simulatorsystemen. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
Försvarsminister Peter Hultqvist i samtal med norska soldater. Foto: Axel Oweling
Armécheferna för de tre nordiska länderna. Från vänster generallöjtnant Petri Hulkko, generalmajor Karl Engelbrektson och generalmajor Odin Johannessen Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Med stridsträningsanläggningen, STA, och simulatorsystemet kan man följa trupperna i realtid. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Simulatorsystem i eldröret på en finsk Leopardstridsvagn. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
I den mobila stridsträningsanläggningen, STA, övervakas truppernas rörelser under övningen. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
BAE Systems förevisade bland annat Stridsfordon 90120, med 120 mm kanon. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
Chefen för tredje brigaden, överste Mats Ludvig med personal höll en kort genomgång för besökarna. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Artillerisystemet Archer i vinterskrud. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Den litauiske arméchefen, generalmajor Valdemaras Rupsys besökte även han DV-dagen. Här i samspråk med en svensk soldat. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten

Efter sex dagar med ihållande snöoväder lyste plötsligt solen med sin närvaro under DV-dagen. På plats i Grubbnäsudden fanns bland annat även armécheferna från Norge, Sverige och Finland. Tillsammans med övriga gäster startade de besöket vid den svenska stridsträningsanläggningen, STA, som i realtid övervakar och följer förbandens rörelser via det simulatorsystem som sitter på drygt 5000 soldater och hundratals fordon.

Därefter besökte sällskapen den svenska brigadens högkvarter där de fick en kort dragning av tredje brigadens chef, överste Mats Ludvig. Dagen avslutades med en materielförevisning där olika typer av vapensystem och fordon visades för de intresserade besökarna.

Samarbete nyckeln till framgång

Under övningen strider de svenska styrkorna tillsammans med finska, och på motståndarsidan samarbetar norska, brittiska och amerikanska styrkor. Svenske arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson betonade även han vikten av att jobba tillsammans:
– Att vi gör detta tillsammans på denna nivå sänder flera skarpa budskap. För första gången deltar Norge med en hel brigad i en svensk övning och Finland kommer för första gången med en hel battlegroup med alla funktioner. Vi visar också att Sverige klarar av att arrangera en så stor övning som dessutom sker i det svåraste klimatet, vintermiljö. Men det viktigaste av allt är att vi tillsammans, tack vare gemensamma resurser får möjlighet att träna på brigadnivå, brigad mot brigad.

För att möta det stora intresset för övningen genomförs även en mediadag den 22 mars då både svensk och utländsk media flygs upp från Stockholm med ett militärt transportflygplan för att besöka övningen tillsammans med lokala medier.

Arméövning 2019

Arméövning 2019 - Northern Wind genomförs i östra Norrbotten i mars 2019.

Huvuddelen av övningen, det så kallade förbandsskedet, pågår 18-27 mars. Förbandsskedet föregås av förberedelser och transporter till övningsområdet.

Under förberedelserna genomför de deltagande förbanden vinterutbildning, sambandsövning och brigadunderstödsövning. Efter den 27 mars sker avveckling, vård och återtransport.

Övningen har cirka 10 000 deltagare från Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och USA.

Kontakt: info-i19@mil.se