Nya möjligheter med nya granatkastarpansarbandvagn 90

Snabbare, rörligare och med bättre skydd.
Nya granatkastarpansarbandvagn 90 (GRKPBV 90) kommer att öka effekten på Försvarsmaktens mekaniserade bataljoner.

Kapten Lars Hörnkvist på Markstridsskolans utvecklingsavdelning i Kvarn uppflugen på den granatkastarpansarbandvagn 90 han var med och provsköt på Kvarn i februari. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Förutom att vara snabbare och rörligare så erbjuder nya granatkastarpansarbandvagn 90 ett splitterskydd som saknas för den nuvarande dragna pjäsen. Foto: Markstridsskolan
Med granatkastarpansarbandvagn 90 kan plutonen gruppera och avge eld inom två minuter från order. Foto: Markstridsskolan

Med granatkastare på stridsfordon 90-chassi kan plutonen gruppera och avge eld inom två minuter från order, med samma eldhastighet som med nuvarande dragna pjäser.

Bara en minut efter sista eldöppnande är GRKPBV 90 redo för omgruppering. Under hela förloppet är besättningen skyddad av ett splitterskydd som saknats tidigare.

– Stanna, fälla upp laddarnas stolar, grovinrikta vapnet, ta emot skjutelement och sen kan man skjuta. Inom loppet av cirka två minuter kan besättningen påbörja framryckningen till ny grupperingsplats, säger kapten Lars Hörnkvist på Markstridsskolans utvecklingsavdelning i Kvarn.

Uppenbara fördelar

Med dagens M/41 på en pjäskärra tar det tio minuter att gruppera och avge eld och ytterligare fem plus tio minuter för omgruppering och ny eldgivning. Helt utan det skydd som 90-chassit erbjuder.

Fördelarna med GRKPBV 90 är uppenbara.
– Dessutom är ju framkomligheten bedömt densamma som för övriga mekbataljonen, säger Hörnkvist.

GRKPBV 90 är bemannad med en förare, en vagnchef som även sköter riktningen med stöd av vagnens navigationssystem Pos 2, och två laddare som förbereder och hanterar all ammunition.

Pjäspresentationsenheten visar hur vagnchefen ska rikta pjäsen utifrån data från batteriplats. Riktarbetet sker med två vevar; en styr sidriktning och den andra höjdriktningen.

All hantering av ammunitionen är manuell. Den plockas fram, sätts i laddmekanismen, skjuts upp och förs i eldrörets mynning med handkraft.

Inget trix

– Vi ställde kraven från början att det ska vara enkelt och mekaniskt. Inget trix och inget extra, säger Kapten Hörnkvist, och fortsätter:

– De kraven stämmer bra överens med de erfarenheter vi gjorde när vi var ute och sköt för några veckor sedan. Varje gång någonting inte fungerade så visste vi nästan direkt vad felet var. Till exempel när en liten givare varnade att laddarmen inte var tillbakaförd i ursprungsläget. I ett helt digitaliserat system kan man ju stå och klia sig i huvudet hur länge som helst utan ha en aning om vad som är fel.

Det var i december 2016 som FMV tecknade avtal med HB Utveckling – ett samarbete (joint venture) mellan BAE Systems Bofors AB och BAE Systems Hägglunds AB ­– om leverans av 40 stycken GRKPBV 90.

Tolv blivande vagnsinstruktörer har i år genomgått en tre veckor lång industrikurs i BAE Hägglunds regi. Veckorna 4 och 5 tillbringade gruppen i Örnsköldsvik innan det var dags att omgruppera till Kvarn, där man under vecka 6 ägnade sig åt skarpskjutning med stöd från såväl Hägglunds som FMV med projektledaren Lars Taraldssson i spetsen.

Tidigt inblandad

Industrin var kursansvarig, men kursinnehållet bestämde Markstridsskolan under ledning av major Nils Carlsson, sektionschef på taktikavdelningen, med benäget bistånd av kapten Hörnkvist.

– Chassit, motorn och drivningen var inte intressant för oss, det förutsatte vi att alla redan kunde.  Det var bara tornet och själva pjäsen vi ville lära oss, säger Hörnkvist.

Nils Carlsson var med redan för fem år sedan och upprättade det ursprungliga kravdokumentet när Försvarsmakten beslöt att på allvar gå vidare med planerna på en fordonsmonterad granatkastare.

– Det vi gör nu syftar till att skapa förutsättningar för förbanden att kunna införa systemet. Vi befäster kunskapen hos kursdeltagarna genom att fortsätta med valideringen av systemet och att dokumentera de vunna erfarenheterna så att det finns framtagna metoder när systemet fullt ut ska användas till hösten.

Leverans efter sommaren

De blivande instruktörerna kommer från Skaraborgs regemente (P4), Norrbottens regemente (I19) och Södra skånska regementet (P7) och Markstridsskolan.

Det är med andra ord Försvarsmaktens fem mekaniska bataljoner som ska tillföras GRKPBV 90: 41:a och 42: på P4, 191:a och 192:a på I19 och 72:a på P7.

Hittills har fyra stycken så kallade förserievagnar – avsedda för utbildning, metodprov och validering – lämnat tillverkaren. De första ordinarie vagnarna kommer att levereras till P4 efter sommaren, och resterande GRKPBV 90 kommer att levereras efter hand under 2019 och 2020, då systemet ska vara operativt.

Visningsbild för youtube-film från Markstridsskolan.
Se videoklippet med granatkastarpansarbandvagn 90. Foto: Markstridsskolan