Klart för vinterstrid

– Startskottet har gått för Northern Wind

Planeringsarbetet har pågått i 18 månader. Förberedelser, vinterträning, bataljonsövningar och transporter har pågått i över en månad och nu är de deltagande förbanden på plats – övningen kan börja.
– Äntligen drar det igång på allvar, det ska bli jättespännande att sjösätta den här övningsidén med två brigader som får utöva taktik mot varandra utan i förväg fastställda stridsmoment, säger överstelöjtnant Johan Skiöld från Markstridsskolan, planeringsansvarig för övningen.

Klart för vinterstrid! Soldater ur 192:a mekaniserade bataljonen är förberedda, nu startar arméövningen Northern Wind.
Klart för vinterstrid! Soldater ur 192:a mekaniserade bataljonen är förberedda, nu startar arméövningen Northern Wind.
Klart för vinterstrid! Soldater ur 192:a mekaniserade bataljonen är förberedda, nu startar arméövningen Northern Wind. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
”Lycka till! Må bästa brigad vinna”. De två brigadcheferna Lars Lervik och Mats Ludvig är redo för ”Slaget om östra Norrbotten”.
”Lycka till! Må bästa brigad vinna”. De två brigadcheferna Lars Lervik och Mats Ludvig är redo för ”Slaget om östra Norrbotten”. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Överstelöjtnant  Johan Skiöld, planeringsansvarig för Northern Wind, i samtal med norska soldater.
Överstelöjtnant Johan Skiöld, planeringsansvarig för Northern Wind, i samtal med norska soldater. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Ett av 17 tågsätt från Norge rullar in på bangården i Haparanda.
Ett av 17 tågsätt från Norge rullar in på bangården i Haparanda. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Överstelöjtnant  Stein Grongstad, chef för den norska Stridstrenbataljonen.
Överstelöjtnant Stein Grongstad, chef för den norska Stridstrenbataljonen. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Dragbil ur Första tungtransportkompaniet från Skaraborgs regemente med stridsvagn 122 från 192:a mekaniserade bataljonen passerar Kalix älv på väg in i övningsområdet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Soldater ur den finska bataljonsstridsgrupp  som ingår i den svenska brigaden under Northern Wind.
Soldater ur den finska bataljonsstridsgrupp som ingår i den svenska brigaden under Northern Wind. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Norska soldater lossar ännu ett tåg på bangården i Haparanda.
Norska soldater lossar ännu ett tåg på bangården i Haparanda. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fordon ur den norska brigaden uppställda i Haparanda.
Fordon ur den norska brigaden uppställda i Haparanda. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Den största deltagande enheten är den norska Brigad nord, som är förstärkt med brittiska och amerikanska styrkor och omfattar närmare 5 000 soldater och officerare. Under måndagen och tisdagen blir brigaden fulltalig i sin utgångsgruppering i Haparanda. Den norska Stridstrenbataljonen har haft en minst sagt utmanande uppgift att flytta en hel brigad från Norge till Sverige.

Tre varv runt ekvatorn

– Det här är en gigantisk logistikoperation som vi jobbat med sedan december ifjol. Vi satte igång med planeringsarbetet direkt efter att övningen Trident Juncture avslutades. Själva transportarbetet har vi hållit på med i ungefär en månad, först två veckor med vägtransporter till framförallt Narvik där de flesta tågen lastats med fordon och materiel, därefter två veckor med tåg och vägtransporter hit till Haparanda. Hela operationen omfattar 17 tågsätt, 59 fordonskolonner och 75 busslaster, totalt har bataljonen kört cirka 130 000 kilometer, vilket motsvarar tre varv runt ekvatorn, berättar överstelöjtnant Stein Grongstad, chef för Stridstrenbataljonen.

Utmanande övning med fria tyglar

Idén med två brigader som får utöva taktik mot varandra utan i förväg fastställda stridsmoment tillsammans med det simulatorsystem som används ger också övningen en ytterligare dimension.
– Övningen är nära nog fullt instrumenterad, vilket innebär att nästan 3000 soldater, fordon och andra enheter registrerar träffresultat och verkan genom sensorer i stridsvästar och modem. Det innebär i sin tur att stridens konsekvenser kan dras hela vägen. De beslut som tas, såväl dåliga som bra, ser man konsekvenserna av. Chefer och förband kommer att lära sig oerhört mycket och många erfarenheter kommer att dras, berättar Johan Skiöld.

"Slaget om östra Norrbotten"

De två brigaderna genomför nu de avslutande förberedelserna och smider på sina stridsplaner inför den kommande striden som inleds under onsdagen den 20 mars. De två brigadcheferna träffades under söndagen och skakade hand inför "slaget om östra Norrbotten".
– Det känns fantastiskt för oss att vi får öva i vår skarpa krigsterräng och genomföra strid mot en jämbördig högteknologisk motståndare. Dessutom får vi öva i ett stort område som ger oss möjlighet att manövrera våra förband över en stor yta i svårframkomlig vinterterräng, säger överste Mats Ludvig som är chef för den svenska brigaden som är förstärkt med en finsk bataljonsstridsgrupp.

Även den norska brigadchefen Lars Lervik ser fram emot att övningen nu startar på allvar.
– Det här kommer att bli väldigt spännande för oss, här får vi öva i ett område som vi aldrig tidigare varit i, bara det är en stor utmaning. Dessutom har vi aldrig haft brittiska och amerikanska förband så här tätt integrerade i våra förband, vi ser verkligen fram emot en intressant övning, säger brigadgeneral Lervik.

Arméövning 2019

Arméövning 2019 - Northern Wind genomförs i östra Norrbotten i mars 2019.

Huvuddelen av övningen, det så kallade förbandsskedet, pågår 18-27 mars. Förbandsskedet föregås av förberedelser och transporter till övningsområdet.

Under förberedelserna genomför de deltagande förbanden vinterutbildning, sambandsövning och brigadunderstödsövning. Efter den 27 mars sker avveckling, vård och återtransport.

Övningen har cirka 10 000 deltagare från Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och USA.

Kontakt: info-i19@mil.se