Tillväxt under minst tio år

I en omvärld präglad av osäkerhet och oförutsägbarhet behöver Försvarsmakten stärkas. Det kräver en långsiktig inriktning och tillväxt redan i nästa försvarsbeslutsperiod. Försvarsmakten behöver flera värnpliktiga, flera krigsförband och mer materiel. Det säger överbefälhavaren när han idag lämnar in Försvarsmaktens budgetunderlag till regeringen.

Två övningar som Försvarsmakten satsar särskilt på är försvarsmaktsövning Aurora 20 och Totalförsvarsövning 2020. Bilden är från flygvapenövning 2018. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Budgetunderlaget som Försvarsmakten nu lämnar in omfattar åren 2020 till 2022. Försvarsmakten kommer att leverera enligt de politiska inriktningar som gavs för den här försvarsbeslutsperioden. Det tillskott på 18 miljarder som riksdagen fattade beslut om i slutet av förra året om är viktiga och ger avsedd effekt.

– Vi är på rätt väg, men att bygga militär förmåga tar tid. Vi har stärkt förmågan att försvara Sverige och behöver på grund av omvärldsläget fortsätta växa under minst tio år framåt, säger överbefälhavaren Micael Bydén.

Redan 2020 ökar Försvarsmakten antalet värnpliktiga som genomför grundutbildning med upp till 5 000 personer. Året innehåller samtidigt en ambitiös övningsplan. Två övningar som Försvarsmakten satsar särskilt på är försvarsmaktsövning Aurora 20 med 20 000 deltagare från en mängd olika länder och Totalförsvarsövning 2020 med ett stort antal samhällsaktörer.

Åren 2021 och 2022 är de första åren i kommande försvarsbeslutsperiod. De politiska besluten är ännu inte fattade, men det måste finnas en bra grund för fortsatt tillväxt.

– Mitt ansvar är att redovisa vad som krävs för att hålla nivån tills politiska beslut finns på plats. Vi kan inte bromsa oss in i framtiden, säger överbefälhavaren.

Som exempel på en tidig inriktning hemställer Försvarsmakten om ekonomi för att 2021 ytterligare öka antalet värnpliktiga till totalt 6 000 personer.

– Vi kan inte vänta. De förslag vi lämnar in syftar till att skapa en bra grund för tillväxt i kommande försvarsbeslutsperiod. Det blir ett delmål i en mer långsiktig försvarspolitisk inriktning. Det krävs ett stort antal åtgärder redan i nästa försvarsbeslutsperiod, säger överbefälhavaren och sammanfattar: För att lyckas behövs politiska beslut, militär handlingsfrihet att agera och långsiktiga inriktningar.

Åtgärder som behövs i nästa försvarsbeslutsperiod enligt överbefälhavaren:

  • flera verkansförband med lednings och logistikresurser,
  • uthållighet i gråzon med säkerhetsförband och underrättelseresurser,
  • ledningsförmåga för strid i samverkan, samordning totalförsvaret och med partners,
  • cyberförsvar med aktiva och passiva komponenter,
  • förstärkt militär närvaro i viktiga områden och
  • kvalificerad materiel till Hemvärnet.