FIHM på inspektion i Mali

Försvarsmaktens anläggningar i Mali, Camp Nobel i Timbuktu och stödenheten (NSE) i Bamako har inspekterats av Försvarsinspektören för hälsa och miljö, FIHM. Inspektionen från FIHM syftar till att kontrollera att lagar och andra föreskrifter som gäller miljö- och hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, hälso- och sjukvård samt smittskydd följs.

Chefskock Lloyd Parasi beskriver arbetet i köket för Lena Orbelius och Henrik Keber. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Henrik Keber kontrollerar hur sophanteringen fungerar på Camp Nobel. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten

– Ingen soldat ska bli sjuk på grund av något som vi hade kunnat åtgärda, det är ett av flera mål vid våra inspektioner. Vi har kontrollerat allt från dricksvattenproduktion till hantering av miljöfarliga produkter. Inspektionen är viktig för att upprätthålla Malistyrkans stridsvärde över tiden, säger Lena Orbelius, avdelningschef vid FIHM.

Försvarsmaktens utlandsstyrka är gäster i Mali och jobbar aktivt för att inte orsaka någon miljöskada i områden som utnyttjas. Det är viktigt att kunna lämna platser i samma skick som när Försvarsmaktens förband fick tillträde till dem.

På Camp Nobel i Timbuktu kontrollerar Kristofer Keber köket som förser Malistyrkan med tre mål mat om dagen. Chefskock Lloyd Parasi beskriver rutinerna i köket, hur livsmedelshanteringen går till och hur kökspersonalen dokumenterar den egna kontrollen i köket.

– Köket på Camp Nobel gör ett bra jobb. Jag kontrollerar allt från hygien till att hur personalen hanterar allergener. Det är viktigt att ingen blir sjuk av maten, säger Kristofer Keber, livsmedelsinspektör vid FIHM.

Tillsyn och kontroll innebär en självständig granskning av att gällande lagstiftning följs. Försvarsinspektörens tillsyns- och kontrollfunktion är inte underställd överbefälhavaren utan arbetar fristående för att lösa sitt kontrolluppdrag.

Efter FIHM:s inspektioner i Mali har Malistyrkan fått en rejäl genomgång av allt som har med miljö och hälsoskydd att göra.

– Vi är ett förband som har god ordning och reda och jag tycker att inspektionen har visat att just så är fallet, säger Fredrik Carlsson, stabschef Mali 09.

Varje år genomför Försvarsinspektören för hälsa och miljö omkring tio inspektioner och cirka 400 tillsyns- och kontrollbesök på garnisoner, förband, anläggningar och övningar, både i Sverige och på platser där Försvarsmakten verkar internationellt. Försvarsinspektören för hälsa och miljö utses av regeringen. Nuvarande försvarsinspektör heter Pierre Campenfeldt. På tillsynsavdelningen arbetar administrativ handläggare, läkare, sjuksköterska, veterinärer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, livsmedelsinspektörer, jurist och avdelningschef.