Daniel tog andra chansen

För den som har en akademisk examen och vill bli officer erbjuder Försvarsmakten en särskild utbildningsväg. Först ut på Helikopterflottiljen var fänrik Daniel Alsander som nu är plutonchef på 43:e flygbaskompaniet. Daniel har alltid velat bli officer, men en civil karriär kom i vägen. Han har tjänstgjort som soldat vid Livregementets husarer och var tidvis anställd gruppbefäl på Livgardet.
– När jag började i Försvarsmakten fanns det bara en väg in i officersyrket, och den var smal.

Daniel Alsander känner att han träffat helt rätt i sin nya karriär som yrkesofficer.
Daniel Alsander känner att han träffat helt rätt i sin nya karriär som yrkesofficer.
Daniel Alsander känner att han träffat helt rätt i sin nya karriär som yrkesofficer. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Underhållspluton ska skjuta in sina nya automatkarbin 5D, och fänrik Alsander är skjutledare.
Underhållspluton ska skjuta in sina nya automatkarbin 5D, och fänrik Alsander är skjutledare. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Specialistsjuksköterska, civil beredskapshandläggare, biträdande avdelningschef och nu yrkesofficer.
Specialistsjuksköterska, civil beredskapshandläggare, biträdande avdelningschef och nu yrkesofficer. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

I stället blev det en akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård som specialistsjuksköterska och även några kurser i statskunskap. Efter flera år inom bland annat ambulanssjukvård och operation blev det fem år på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att därefter byta till Katastrofmedicinskt centrum i Linköping. Egentligen hade Daniel Allsander tänkt försöka bli reservofficer på Livgardet men när möjligheten till vad som idag heter särskild officersutbildning dök upp tog han chansen till en ny karriär, och blev antagen. Eftersom familjen flyttade till Linköping fick han dessutom byta från Livgardet till Helikopterflottiljen.
– I det civila är det vanligare att behöva byta arbetsplats om man vill utvecklas inom sitt yrke, här i Försvarsmakten kan man utvecklas inom sitt yrke och ändå stanna kvar i samma organisation.

Officer på 18 månader

Den särskilda officersutbildningen, Sofu, är öppen för personer med minst 180 universitetspoäng inom relevanta ämnen. Det finns särskilda riktlinjer för vad som är relevant men det kan röra sig om till exempel inom teknik, naturvetenskap eller statskunskap. Den som blir anställd för att gå Sofu behöver inte ens ha en militär grundutbildning, om så är fallet får man göra en grundutbildning och en chefskurs innan Sofu börjar. Den särskilda officersutbildning, för de som redan har den akademiska utbildningen, tar cirka ett och ett halvt år, att jämföra med officersprogrammet, OP, som tar tre år.

Att den som är antagen till Sofu är anställd betyder att man har lön under utbildningstiden och att man får en tydlig plan för vad man ska jobba med när utbildningen är klar. Varje förband bestämmer själva till vilka befattningar man söker kandidater så den som tycker det låter intressant kan antingen titta under lediga jobb på Försvarsmaktens webbplats eller kontakta Helikopterflottiljen direkt. För tillfället har flottiljen tre elever som går Sofu och ytterligare ett tiotal som anmält sitt intresse.

Ser fram emot fortsatt utveckling

Daniel Alsander blev färdig fänrik under hösten 2018 och jobbar nu på Malmen, samma plats som hans far en gång i tiden jobbade på som pilot i Försvarsmakten. Plutonchef är början på hans nya karriär och han hoppas på många spännande uppdrag, att få utvecklas inom yrket och läsa vidare på högre officersprogrammet, Hop, när tillfälle ges. Som snart fyllda 45 är han lite äldre än de flesta av plutoncheferna, men det ser han inte som något hinder.
– Det finns också en fördel med att vara lite äldre och ha en bredare bakgrund, man har kanske lättare att förstå vad man ger sig in på och anpassa sig efter uppgifterna. När det gäller personalansvar är det ungefär samma frågor som jag brottades med som chef i det civila. Sedan är det en stor fördel med systemet att vi har duktiga specialistofficerare som stöttar när man kommer som ny plutonchef.