Trängregementet byter till armén

Måndag den 28 januari var ingen vanlig dag på Trängregementet. Det var en dag då regementet gick från att vara ett logistikförband till armén.
– Det känns bra. Det känns att det är ett historiskt ögonblick efter tolv år. Det här blir också symboliskt viktigt för tillväxten av Försvarsmakten, säger regementschefen Patric Hjorth.

Ceremoni när Trängregementet gick över till armén
Ceremoni när Trängregementet gick över till armén
En högtidlig ceremoni hölls när Försvarsmaktens logistikchef lämnade över Trängregementet till arméchefen. Foto: Försvarsmakten
Ceremoni när Trängregementet gick över till armén
Viktiga dokument som skriver historia. Foto: Försvarsmakten

Från och med januari i år tillhör regementet "den nya armén". Det betyder att fokus nu kommer att ligga på att stärka brigadens förband och brigadens utveckling. Arméchefen pratar om "den nya armén", 3-2-1, tre brigader, två stridsgrupper och en divisionsledning. Som enda logistikförbandet i armén finns stora förväntningar på Trängregementet.

– Våra förväntningar på Trängregementet är ganska tydliga. Dels handlar det om att bygga om dagens bataljoner till brigadlogistikbataljoner och titta på hur vi kan tillväxa för att stödja tre brigader, två stridsgrupper och en divisonledning och dels är det att sortera ut gränsytan mot den operativa logistiken och stödet till flyget och marinen, så det är en väldigt omfattande uppgift, säger Karl L E Engelbrektson, arméchef.

Nya tider nya behov

I tolv år har Trängregementet tillhört chefen för logistik inom Försvarsmakten. Trängregementet kommer fortsatt att stötta flyget och marinen genom den operativa logistiken men inte på samma sätt som tidigare. För Försvarsmaktens logistikchef är det nu en era som börjar gå mot sitt slut.

– Jag känner mig lite kluven. Jag produktionsleder ett antal logistikförband där Trängregementet varit ett av dem så det är lite tragiskt att de inte längre tillhör logistikfamiljen på samma sätt. Samtidigt har jag länge tyckt att Trängregementet borde ha ett närmare samarbete med armén så jag är positiv till övergången, säger brigadgeneral Michael Nilsson, chef Försvarsmaktens logistik.

Men arméchefen är inte lika kluven.
– Det känns jättebra att få tillbaka dem. För oss känns det som att de kommer hem igen. Vi ser framemot det här och det är väldigt viktigt för arméns utveckling och även för de andra arenornas utveckling inom logistiken, säger generalmajor Karl L E Engelbrektson.

Större tydlighet

I och med övergången till armén ser regementschefen överste Patric Hjorth att uppgifterna som förbandet har kommer att bli tydligare.

– Merparten av personalen kommer inte att uppleva någon större skillnad inledningsvis, i och med att vi hela tiden ingått i arméns brigader. Verksamheten i arméns brigader är det som dimensionerar oss som förband. Men på sikt är det starkare och tydligare koppling mot arméns tillväxt och inriktning mot 3- 2- 1. Däremot så kommer vi nu att ledas från arméstaben vilket innebär ett förändrat arbetsätt som främst påverkar stabens arbete och relation med högre chef. Det har dock förberetts under senare halvan av 2018 för att förenkla övergången och göra den så smidig som möjligt.