Kadetten – storstilad final för studierna på Markstridsskolan

Eleverna på officersprogrammet (OP) och reservofficersutbildningen (ROU) rankar studietiden på Markstridsskolan i Kvarn mycket högt.
Rent av högst.
– I Kvarn är vi närmare den militära verkligheten, det är här jag trivs bäst, sa Rosanne Waplan från Ledningsregementet i en kort paus under övningen Kadetten.

Övningen Kadetten inleddes med tre dagars momentövningar uppdelade på fem stationer på skjutfältet i Kvarn. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Oskar Berghe, ROU-kadett från 18:e stridsgruppen på Gotland, och Rosanne Waplan, OP-kadett från Ledningsregementet, var nöjda med såväl övningen Kadetten som hela sin tid på Markstridsskolan i Kvarn. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Jan Mathiesen och hans kamrater i den fruktade IKV-plutonen utgjorde B-styrka under övningen Kadetten. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Genomgång efter ett av övningsmomenten, där OP-kadetterna turades om att truppföra som plutonchefer med ROU-kadetter som ställföreträdande. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Fokus under de inledande övningsdygnen var att få plutonchefen att slipa på stridstekniken med eld och rörelse mellan grupperna. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten

Det var torsdag den sista veckan i november när ett stilla råkallt regn föll över skjutfältet i Kvarn. Övningen Kadetten ­– den stora finalen för såväl OP- som ROU-kadetternas tid på Markstridsskolan – var inne på sitt tredje dygn.
– Nu får vi chansen att omvandla all den här taktiken vi pluggat till verklighet: till riktiga förband i riktig terräng. Vi får öva faktiska stridsplaner, och se om de håller, sa Oskar Berghe, som till vardags tillhör 18:e stridsgruppen på Gotland.

Slutfasen

Han kom till Kvarn i slutet av augusti. Tre månader senare är han inne i slutfasen av termin två på ROU.
– Under tredje och sista terminen nästa år ska jag praktisera på P4. Där kommer jag att utbilda soldater för 18:e stridsgruppen.

Rosanne började sina studier i mars 2016. Efter de tre inledande terminernas högskoleförlagda utbildning på Karlberg kan hon snart summera två terminers verksamhetsförlagd utbildning på Markstridsskolan.
– Sen återstår C-uppsatsen plus ytterligare någon kurs på Karlberg.

Men där och då i det råkalla regnet en novembertorsdag tänkte varken Rosanne, Oskar eller någon av deras studiekamrater på någonting annat än Kadetten.

Momentövningar

– Vi har inlett med tre dagars momentövningar uppdelade på fem stationer, med lite olika uppgifter att lösa på varje station, förklarade kapten Tony Gustafsson, ställföreträdande chef på OP-avdelningen i Kvarn, och fortsatte:
– Kadetterna på OP får turas om att truppföra som plutonchefer med ROU:are som ställföreträdande.

Sen var det den där lilla detaljen med att samla ihop soldater som kadetterna kunde öva på.
– Det var i stort sett omöjligt att få tag i tillräckligt många via den vanliga vägen. Förbanden hade helt enkelt inga soldater att skicka eftersom så många var lediga efter Trident Juncture, storövningen i Norge. Vi tvingades använda alla våra personliga kontakter för att få tag i soldater lite här och där.

Kompetenta soldater

Nåja, till slut kunde Tony och hans kollegor på OP-avdelningen erbjuda kadetterna en mycket kompetent samling soldater från bland annat Livregementets husarer, Livgardet, Ledningsregementet och Luftstridsskolan.

Dessa tillsammans med kadetterna ställdes öga mot öga med den fruktade och rutinerade IKV-plutonen (infanterikanonvagn) – där man är junior tills man fyllt 60 ­­– som är en flitigt anlitad B-styrka inom hela Försvarsmakten.

Innan dess hade dock momentövningarna avslutats på torsdagskvällen och plutonerna omorganiserats till ett kompani som gick i tältförläggning ute på skjutfältet.

Bra skola

 Fredag morgon inleddes den tillämpade delen av övningen, där kadetterna övade såväl fördröjning som anfall. Under söndagen och måndagen anföll, intog och försvarade kadetterna stadsmiljön i Spång.

27 kadetter från OP och 10 från ROU deltog i övningen.
– Hela tiden på Markstridsskolan har varit väldigt, väldigt rolig. Det är en bra skola, bra övningsfält och bra lärare, sammanfattade Oskar Berghe.