”Effekten i FN:s militära förband måste öka”

FN:s Challenges Forum, eller The International Forum for the Challenges of Peace Operations, bestående av 49 partnerorganisationer från 22 olika länder, avslutades just i Stockholm.

Tillsammans med Folke Bernadotteakademin arrangerade Försvarsmakten mötet. Foto: Jens Reiterer
Tillsammans med Folke Bernadotteakademin arrangerade Försvarsmakten mötet. Foto: Jens Reiterer
Tillsammans med Folke Bernadotteakademin arrangerade Försvarsmakten mötet. Foto: Jens Reiterer

Tillsammans med Folke Bernadotteakademin arrangerade Försvarsmakten mötet som för första gången på tio år hölls i Sverige och där flera av de högsta FN-cheferna deltog, liksom representanter från de permanenta medlemsländerna i säkerhetsrådet och från länder som bidrar till insatser med mycket militär, polis och civil personal.

Temat för mötet denna gång var Action for Peacekeeping (A4P), ett nytt initiativ från FN:s generalsekreterare António Guterres.

– Sverige är en av de 150 nationer som anslutit sig till Generalsekreterarens initiativ och Försvarsmakten anser att effekten i FN:s militära förband måste öka, säger generalmajor Per Lodin, tidigare chef över FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan. FN behöver se över och anpassa de förmågor som behövs för att lösa de uppgifter som ställs i mandaten. 

Försvarsmakten bidrar till FN:s kapacitetshöjande åtgärder bland annat genom utbildning och metodstöd vid Swedint, där FN-certifierade utbildningar i stabsmetodik i nom FN genomförs. Sverige bidrar även genom deltagande i mobila träningsteam i insatserna. Mot bakgrund av att FN verkar i alltmer komplexa kontexter ser Försvarsmakten positivt på utvecklingen av nya förmågor i FN-insatser.

– Challenges Forum samlar många nationers och organisationers representanter, kunniga och inflytelserika befattningar såväl från den politiska som militära sfären, med access till nivåer där viktiga beslut fattas, säger major Peter Sterner från Swedints FN-avdelning. Genom att vi är med i dialogen och bidrar med kunskap och erfarenheter och idéer, kommer vi att få tillbaka tankar och möjligheter till Sverige. Vi har diskuterat förslag som kommer att lämnas till Generalsekreterarens A4P-program och som i slutändan kommer att rädda liv.

Generalmajor Michael Claesson, ansvarig för Försvarsmaktens engagemang i
Challenges Forum medverkar i det senaste avsnittet av FBA-podden, där arbetet med att utveckla FN:s fredsinsatser diskuteras.