Du är en del av Sveriges beredskap – en informationssatsning till 18-åringar

Vilket ansvar har 18-åringar vid kris, krigsfara eller krig? Det informerar nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten om i en kampanj.

Det händer mycket det året man fyller 18 år. Man ska lämna uppgifter till mönstringsunderlaget och vissa kallas till mönstring, som 18-åring blir man också myndig och har ett ansvar för att klara sig själv vid en större samhällskris.

Kampanjen ”Du är en del av Sveriges beredskap” fokuserar på vilka skyldigheter man har vid en kris, krigsfara eller krig, men också vilka möjligheter som finns om man vill engagera sig.

– 18-åringarna är en viktig målgrupp för denna typ av information. Vi behöver höja deras kunskap och medvetande kring samhällets beredskapsförmåga och få dem att förstå sin del i helheten, säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Mats Ström.

Informationssatsningen pågår mellan vecka 47 och 48 och består bland annat av ett postutskick som landar i brevlådorna hos alla totalförsvarspliktiga 18-åringar