Lena Hallin blir ny chef för Must

Regeringen har idag utsett Lena Hallin till ny chef för Must, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, och hon befordras därmed till generalmajor. Lena Hallin tillträder den 1 maj 2019 och efterträder Gunnar Karlson som då haft befattningen i sju år och går i pension.

Lena Hallin blir ny chef för Must. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

– Det är med stor respekt och ödmjukhet som jag kommer att ta mig an uppdraget när jag senare tar över från min företrädare. Jag känner mig stolt och hedrad över att få förtroendet att i rollen som chef för Must vara med och bidra till Sveriges fortsatta säkerhet och försvarsförmåga, säger Lena Hallin.

Lena Hallin har en lång karriär i Försvarsmakten. Hon gjorde sin värnplikt vid Upplands flygflottilj(F 16) och Skånska flygflottiljen (F 10) 1980 med inriktning på stridsledning och luftbevakning. Sedan dess har hon tjänstgjort på olika förband och skolor samt i Högkvarteret.

Hon har också haft civila anställningar som personalchef och förvaltningschef i Östersunds kommun. Lena Hallin var siste flottiljchef och chef för avvecklingsorganisationen för Jämtlands flygflottilj 2006, innan hon tillträdde som Sveriges första kvinnliga förbandschef vid Ledningsregementet där hon var under perioden 2007-2010.

Hon var försvarsattaché i London 2011-2013. 2013 utsågs hon till brigadgeneral och ledningssystemchef i Försvarsmakten. Hon blev därmed också Sveriges första kvinnliga general utanför det försvarsmedicinska området. För närvarande tjänstgör hon som militär rådgivare vid utrikesdepartementet.