Jan-Erik är civilanställd systemingenjör

Jan-Erik är en av många civilanställda ingenjörer i Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS. Med över 15 år i Försvarsmakten trivs han med sina utvecklande arbetsuppgifter med olika IT-system som styr bland annat kameraövervakning, inbrottslarm och inpassering.

Jan-Erik trivs med sitt civila jobb som systemingenjör i Försvarsmakten. Foto: Stina Andersson/Försvarsmakten

För att Försvarsmakten ska kunna övervaka och skydda sin verksamhet och sina anläggningar runt om i landet, men också i insatsområden, krävs en mängd olika tekniska system. Jan-Erik är en av många inom FMTIS som arbetar för att dessa system ska fungera.

– Mitt jobb handlar mycket om att se till så att de system vi använder är rätt designade för uppgiften och att installationer och underhåll genomförs på rätt sätt, berättar Jan-Erik.

Hans arbetsuppgifter är landsomfattande vilket innebär många resor, exempelvis för att delta på möten med andra myndigheter och leverantörer.

– En vanlig dag på jobbet kan innebära att jag träffar Försvarets materielverk, FMV, som jag jobbar nära i många av mina uppgifter. Mötet kan till exempel handla om frågor kring system som vi har i drift eller som är under utveckling eller avveckling. En annan dag kan handla om att träffa våra tekniker och fånga upp deras synpunkter på hur systemen fungerar för att kunna ta med mig detta i arbetet, säger Jan-Erik.

– Att få jobba med utvecklingen av Försvarsmaktens inbrottslarm-, inpasserings- och kameraövervakningssystem är något jag verkligen brinner för, säger Jan-Erik.

BREDD AV ARBETSUPPGIFTER MED OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

– Jämför man arbetet med motsvarande tjänst i ett privat företag så jobbar man där ofta mot ett fåtal system. Man är också ofta pressad av ekonomiska krav och nischad i olika roller som exempelvis konstruktör, projektör, driftsättare med mera. I Försvarsmakten förväntas du jobba inom flera av dessa yrkesroller, ibland samtliga, och med en större flora av system där systemen används på en mycket avancerad teknisk nivå. De ekonomiska kraven finns ju såklart, men de påverkar inte sättet jag utför mitt arbete på samma sätt. Jag kan sträva efter en hög kvalitet vilket är viktigt för mig, säger Jan-Erik.

Och det är just bredden och variationen i arbetet som gör att han stannar kvar.

– Jag har stannat i Försvarsmakten för att jobbet är så varierande, man får jobba med många olika typer av projekt och uppgifter som är utmanande på olika sätt. Det finns i det närmaste oändliga möjligheter till vidareutveckling inom min yrkesroll. 

Jan-Erik har arbetat som tekniker, driftsättare, regional projektsamordnare och senare på en landsomfattande basis, och arbetar nu som systemingenjör med allt vad det innebär. Och det finns fler möjligheter än så menar Jan-Erik.

ETT TEKNIKOMRÅDE SOM VÄXER

Efter examen från Elektroingenjörsprogrammet, som föregicks av tekniskt basår och Elprogrammet på gymnasiet hade han många jobberbjudanden. Han började arbeta som elektronikkonstruktör men ville vidare mot mer praktiska arbetsuppgifter ute på fältet. Då lockade Försvarsmakten med en tjänst där han kunde arbeta som ingenjör, men också ha nytta av sin praktiska bakgrund.

– Redan i gymnasiet tyckte jag att "svagströmskurserna" som kretsade kring till exempel inbrottslarm och kabel-TV var de mest intressanta och det som jag ville läsa mer om. Att sedan under 15 år ha kunnat få jobba i olika roller i Försvarsmakten med just den tekniken känns fantastiskt, säger Jan-Erik.

– Man kan nog säga att jag har haft förmånen att kunna utvecklats tillsammans med det teknikområde jag jobbar inom, för det har vuxit mycket sedan jag började, och det kommer troligen inte avstanna. Det har varit och är en fantastiskt rolig resa.

Utmaningarna i vardagen tycker han främst finns inom sitt teknikområde som ständigt utvecklas, men också i det att kombinera resorna i jobbet med familjelivet.

– Även om det såklart är ett pussel så har jag en förstående och trygg arbetsgivare som alltid ställer upp för att man ska få familjen att fungera tillsammans med jobbet, säger Jan-Erik.