Fredrika och Emelie jobbar som IT-handläggare

I Försvarsmakten finns en omfattande IT-verksamhet som gör det möjligt för den dagliga verksamheten att fungera. Allt som görs syns inte alltid men är nog så viktigt. Fredrika och Emelies jobb är exempel på det.

Fredrika och Emelie framför datorn
Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

I Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, jobbar Fredrika och Emelie. Båda är civilanställda och arbetar med behörighetsadministration i Försvarsmaktens centrala IT-system. Med tusentals anställda är det en hel del som dagligen behöver ändras i behörigheter och åtkomst till olika system.

– Mycket i vårt jobb handlar om att skapa struktur och hålla ordning och reda i våra IT-system, berättar Emelie.

– Vi ser till exempel till så att nyanställda får behörigheter och tillgång till de system de behöver för att kunna arbeta. Eftersom vi är en stor organisation byter personal också förband inom Försvarsmakten vilket skapar arbetsuppgifter för oss, fortsätter Fredrika.

Både Emelie och Fredrika sökte sig till Försvarsmakten på inrådan från vänner som redan jobbade där.

– Jag sökte mer varierande arbetsuppgifter och möjligheten att utvecklas vidare. Och såklart också en trygg arbetsgivare, säger Emelie.

Gymnasieutbildningen la grunden

Gemensamt för Emelie och Fredrika är också att båda gick en gymnasieutbildning med IT-inriktning. Den la grunden för de kunskaper som de sedan har utvecklat i andra jobb och senare även i Försvarsmakten.

– Tillsammans med gymnasieutbildningen gav jobbet jag hade i en IT-support under några år mig tillräcklig kunskap för att söka mig till FMTIS, säger Emelie.

– Oavsett bakgrund så tror jag man kan hitta en utvecklande väg här. Jag började arbeta i Försvarsmaktens Servicedesk som supportar alla anställda i olika frågor som rör våra IT-system. Sedan fick jag möjligheten att gå vidare och fördjupa mig med det jag gör idag, berättar Fredrika.

”Ingen dag är den andra lik”

– Det bästa med mitt jobb är att det är utvecklande, man får visa sitt personliga ansvar varje dag och det gillar jag. Ingen dag är den andra lik, när man kommer på morgonen så vet vi inte vad som kommer att komma in, man får alltid vara på alerten, säger Emelie.

Arbetsuppgifterna är ofta återkommande men ändå väldigt varierande tycker Fredrika.

– Man kan ju tänka att vissa saker kring de administrativa bitarna kan bli enformiga ibland, men eftersom vi hanterar så många olika system där tillvägagångssätten är så olika blir det ett varierande jobb, säger Fredrika.

– Jag tror också att vi båda känner att vi gör skillnad och bidrar på vårt sätt när vi kan underlätta för de andra förbanden i Försvarsmakten, vid större omstruktureringar till exempel, där det krävs mycket handpåläggning för att få allt att fungera för den enskilde medarbetaren, säger Emelie.

Försvara Sverige bakom skärmen

Nu mer än någonsin behöver Försvarsmakten dig med kompetens inom IT och telekommunikation.

Läs mer om våra civila jobb inom IT och telekom

Om FMTIS

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda sin verksamhet.

Förbandet ansvarar för myndighetens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands.

Förbandet har 90 procent civilanställda och finns på mer än 30 orter runt om i Sverige.

Läs mer om förbandet FMTIS