Robust test stärkte luftförsvaret

Beredskapsövning föregick Flygvapenövning 2018

Stridsgrupp Lv fick beredskapslarm. Någon timme senare var man redo att rulla från Halmstad och senare samma dag var man framme vid F 17. Uppgiften: Skydd av flygbas!

Kapten Michael Mattsson, ställföreträdande kompanichef, på väg upp i radarhytten på en underrättelseenhet 23 (UndE 23) för att kontrollera luftläget. Foto: Carl M Sjöstrand
En pansarterrängbil 203 med uppfällbar radiolänk på taket rullar in på grupperingsplatsen, efter en UndE 23. Foto: Carl M Sjöstrand
Stabsassistenten Hanna Berquist kontrollerar sambandet från chefsbilen. Foto: Carl M Sjöstrand
En eldenhet med robot 70 har grupperat ovanpå sin pansarterrängbil 203. Som syns i bakgrunden stod de då precis söder om landningsbanan i Kallinge/Ronneby. Foto: Carl M Sjöstrand
- Som tidigare när vi varit här ser vi hur positivt det är att samöva med Flygvapnet, säger stf kompanichefen, kapten Michael Mattsson. Här framför ett väl maskerat stabstält. Foto: Carl M Sjöstrand

För delar av luftvärnet blev övning Robust en överraskande start på Flygvapenövning 18. Detta var planerat sedan mer än ett år, men ändå hemligt för 95 procent av de ingående förbanden. Den del av Luftvärnsregementets, Lv 6, krigsförband som hade ansvaret för den omedelbara beredskapen i Luftvärnet tog direkt bollen och allt löpte enligt plan.

Kapten Michael Mattsson som är ställföreträdande kompanichef, är nöjd och tyckte att övning Robust blev en stimulerande test :

– Jag känner att jag utvecklats i min yrkesroll.  Eftersom jag har lite ”vinnarskalle” så blir jag taggad av en prövande övning som denna. Man vill prestera!

Konsekvensstyrd utveckling

– Det är också en utmaning att man inte vet vad som ska hända. En så kallat tillämpad övning innebär ju att man inte känner till scenariot förrän efter hand. Det kan alltså bli en konsekvensstyrd utveckling.

Övningen innebar också samverkan med flygflottiljen F 17. Eftersom Luftvärnets uppgift var att skydda F 17 var en löpande kontakt med flygförbandet avgörande. Dessutom grupperade man delvis inom flottiljens område – men för Luftvärnet är detta ingen nyhet.

– Som tidigare när vi varit här ser vi hur positivt det är att samöva med Flygvapnet. Även på F 17 är man intresserad av samverkan så därför löser vi lätt eventuella problem, konstaterar Michael Mattsson.

Över till FVÖ 18

Nu har man avslutat övning Robust och gått över i Flygvapenövning 18 (FVÖ 18). Ett förlopp som till synes var sömlöst eftersom man löser samma uppgift men den stora skillnaden blir ledningsmässigt. Nu har hela bataljonen rullat in i området och bataljonsstaben tar över ledningen från kompanistaben.

– Skillnaden är bara att nu blir vi en mindre del i ett större försvar av flygbasen, avslutar Michael Mattsson.