”Rätt i sida, rätt i längd, två eldstötar!”

-givande krigsförbandsövning för 1291:a granatkastarplutonen

Först hörs ett par dova knallar österifrån. Några sekunder senare dyker ett ”fyr” upp på skärmen.
– Observation framåt!, eldledare Per Sundberg ger order till eldledningsgruppen som riktar blickarna framåt och gör sig redo med kikare och laseravståndsmätare. Alla väntar tyst på att granaterna skall slå ner i målområdet.

1291:a granatkastarplutonen ur Norrbottensbataljonen genomförde krigsförbandsövning i Boden vecka 20
1291:a granatkastarplutonen ur Norrbottensbataljonen genomförde krigsförbandsövning i Boden vecka 20
Granatkastarplutonen är ständigt på rull Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
1291:a granatkastarplutonen ur Norrbottensbataljonen genomförde krigsförbandsövning i Boden vecka 20
Observation över målområdet Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
1291:a granatkastarplutonen ur Norrbottensbataljonen genomförde krigsförbandsövning i Boden vecka 20
Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
1291:a granatkastarplutonen ur Norrbottensbataljonen genomförde krigsförbandsövning i Boden vecka 20
Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
1291:a granatkastarplutonen ur Norrbottensbataljonen genomförde krigsförbandsövning i Boden vecka 20
"Det är första gången vi utgår från eget förråd och med eget materiel, vilket känns väldigt bra" berättar bekämpningschefen Urban Lindgren Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
1291:a granatkastarplutonen ur Norrbottensbataljonen genomförde krigsförbandsövning i Boden vecka 20
Eldledarna i kommunikation med batteriplatspersonalen Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
1291:a granatkastarplutonen ur Norrbottensbataljonen genomförde krigsförbandsövning i Boden vecka 20
Omgruppering och förflyttning är en del av vardagen för granatkastarsoldaterna Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
1291:a granatkastarplutonen ur Norrbottensbataljonen genomförde krigsförbandsövning i Boden vecka 20
Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
1291:a granatkastarplutonen ur Norrbottensbataljonen genomförde krigsförbandsövning i Boden vecka 20
Granatkastarplutonen rullar vidare Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
1291:a granatkastarplutonen ur Norrbottensbataljonen genomförde krigsförbandsövning i Boden vecka 20
Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten

Under vecka 20 genomförde 1291:a granatkastarplutonen ur Hemvärnets Norrbottensbataljon en krigsförbandsövning, KFÖ, med sin andra skarpa skjutning och den första fältmässiga övningen sedan enheten sattes upp. För många var värnplikten senaste tillfället det hände.

– Konstigt men det var liksom mysigt att få sitta eldvakt i ett tjugomannatält igen. Lite meditativt, funderade signalisten Robert Karlsson.

Kanske är det just ett av de bättre sätten att svetsa samman en ny grupp? Att resa tält tillsammans, elda i kamin, gräva gropar och upptäcka att man letar efter tandborsten i fel trosspackning. 

När hela pluton hade ryckt in i mitten på vecka 20 var det först genomgång av materiel, förberedelser och sedan avmarsch ut skogen.

– Det är första gången vi utgår från eget förråd och med eget materiel, vilket känns väldigt bra, berättar bekämpningschefen Urban Lindgren.

Skjuta och nöta

Förutom repetition i allmän fälttjänst, har fokus under övningen varit att skjuta så mycket som möjligt för att nöta in rutiner och alla skjutmomenten. Det har blivit ett antal omgrupperingar av pjäserna och många rejäla smällar. Då förbandet sköt nära maxlängd med maximala antalet laddningar så fick pjäsgrupperna även känna av lite extra tryck i marken när granaterna gick iväg.

– All lätt sand och damm på marken studsar en decimeter upp i luften  på en nanosekund. Lite extra krydda, menade Tobias Söderlund, pjäsgruppchef.

En granatkastarpluton behöver många ögon

120 mm dragen granatkastare är en ny resurs inom Hemvärnet. Plutonen har två eldledningsgrupper som kan samverka med insats- och bevakningskompanierna. Ju fler ögon som finns ute i terrängen desto bättre. Ett av övningsmomenten var därför att utbilda eldobservatörer, i det här fallet grupp- eller plutonchefer från insats- och bevakningskompanierna samt att simulera skjutningar för dessa. 

Målet nedkämpat

Så hur gick det med granaterna som eldledningsgruppen låg och väntade på? Det första man såg var krevaderna, sedan någon sekund efteråt hörde man smällarna och kände skakningarna i marken. 

– Rätt i sida, rätt i längd, två eldstötar!

Målet nedkämpades, övningen avslutades, materielen vårdades och efter hemfärd så var det bara längtan till nästa övning som fanns kvar.

Intresserad av en befattning i 1291:a granatkastarplutonen eller till någon annan befattning i Norrbottensbataljonen?

Gör en intresseanmälan på mitt.forsvarsmakten.se/registrera/hemvarnet och ange 1291:a Granatkastarpluton eller Norrbottensbataljonen i din ansökan eller kontakta I19-norrbottensgruppen-rekrytering@mil.se direkt via mejl.

1291:a granatkastarplutonen

1291:a granatkastarpluton ur Norrbottensbataljonen är tillsammans med ytterligare tre granatkastarplutoner i Sverige en del av den förstärkning av Hemvärnet som gjorts i samband med försvarsbeslut 2015. Då togs beslutet att tilldela Hemvärnet resurser för indirekt eld med 120 mm dragen granatkastare. Det är samma granatkastare som används av de motoriserade och mekaniserade bataljonerna inom Försvarsmakten.