”Ökar vår förmåga att verka tillsammans”

F 7 redo för flygvapenövningen från Estland

– Vi ska göra allt vi kan för att stödja er under er tid här.
Överstelöjtnant Ülar Löhmus hälsar den svenska kontingenten från F 7 Såtenäs välkomna till Estland och Ämari flygbas. Styrkan deltar i Flygvapenövning 2018, FVÖ18. Det är första gången en division baserar i Estland för en svensk nationell övning.

Alla Gripenplan som kommer att spela kvalificerat motstånd i flygvapenövningen från Ämari har landat i Estland. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Anders Wendel intervjuas av estländsk combat camera. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
Flygplanen ses över efter landning. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
Det blir några hektiska timmar innan att lastats av på Ämari flygbas inför FVÖ18. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
Transportflygplanet Tp 84 tankas efter landning på Ämari flygbas. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten

Först kommer ljudet, sedan syns några små grå föremål på väg in över Ämari flygbas. 

Det är åtta Jas 39 Gripen som landar på banan och tas emot av kontingentschef överstelöjtnant Anders Wendel. Stridsflygplanen ingår i den svenska styrkan om cirka 90 personer och kommer att vara baserade i Estland under tio dygn varav fem dygn utgör flygvapenövningen.

Nytt för i år är samarbetet med Estland där en division från F 7 baserar och utgår från Ämari flygbas. Svenskarna har blivit tilldelade ett område i direkt anslutning till landningsbanorna där blåa containrar snabbt ska förvandlas till kontor och arbetsytor. På onsdagen landade det sista Herkulesplanet (Tp 84) med passagerare och hela kontingenten kunde börja arbeta. Allt ska vara klart inför fredagens övningsstart.

Intresset för övningen har varit stort och överstelöjtnant Anders Wendel ser positivt på uppmärksamheten.

− Att få öva tillsammans med andra ökar vår militära förmåga för nationellt försvar, säger Anders Wendel. Vi har blivit väl mottagna och det här är betydelsefullt samarbete då vi får bättre förutsättningar gällande användandet av luftrummet.

F 7 Såtenäs har cirka 90 personer stationerade i Estland under övningen. Nationellt deltar cirka 3 000 personer, därutöver bidrar Finland med styrkor och Estland stödjer den svenska baseringen i Ämari.