Flygvapenövning 18

Fredag 25 maj klockan 12 startar årets flygvapenövning, en övning för svenska luftstridskrafter att öka förmågan till nationellt försvar av Sverige. Nytt för i år är att finska stridsflyg och helikoptrar är en del av det svenska luftförsvaret. En annan nyhet är att Svenska Jas 39 Gripen, för första gången, baserar i Estland inom ramen för en nationell övning.

En division med Jas 39 Gripen från F 21 kommer att basera i Uppsala under övningen. I Uppsala kommer även finska F-18 Hornet och finska NH90-helikoptrar basera. Även svenska Helikopter 14 från Helikopterflottiljen baserar i Uppsala. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygtransporter med Tp 84 Hercules kommer att genomföras under flygvapenövningen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Helikopterflottiljen medverkar i flera övningar under övningsperioden - Våreld (arméns övning), Swenex (marinens övning) och naturligtvis Flygvapenövning 2018. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Robot 97-lavett (Hawk) med två robotar vinklade mot skyn, grupperad på höjd. Nuvarande tyngre system. Foto: Carl Sjöstrand/Försvarsmakten
SK60 spelar motståndare i flygvapenövningen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Finska F-18 Hornet kommer att integreras i det svenska luftförsvaret med den division som baserar i Uppsala. De kommer även agera kvalificerat motstånd från Åbo, Finland. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen - redo att försvara Sverige. Dygnet runt. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
En division från F 21 kommer att basera på Visby under flygvapenövningen. Foto: Louse Levin/Försvarsmakten
I år kommer F 17 att prioritera och fokusera på basförmågan vilket innebär att de kommer att använda civila flygplatser som reservbaser under övningen. (Arkivbild från Kalmar flygplats flygvapenövning 2010.) Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
För att kunna försvara Sverige med hög effekt är det viktigt att Luftstridskrafterna kan verka även i mörker. Att flyga i mörker skiljer sig på många sätt från att flyga i dagsljus. Därför är det viktigt att öva även i mörker. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Illustration flygövningsområde. Foto: Försvarsmakten

Flygvapenövning 2018, FVÖ 18, syfte är att öva taktisk ledning av luftstridskrafterna och uppträdande från flottiljer och baser i att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Övningen bygger på ett nationellt högkonfliktscenario mot en högteknologisk motståndare. Ledning och genomförande av luftförsvar och flygtransporter samt lämna helikopterunderstöd till marintaktisk chef under marinens övning Swenex är prioriterat under FVÖ 18. Samverkan med luftvärnet och marina förband kommer även att övas.

FVÖ 18 är Flygtaktisk stabs ledningsövning som genomförs som en tillämpningsövning med deltagare ur alla förband i flygvapnet med verksamhet dygnet runt under fem dygn. I övningen deltar också delar ur marinen och armén. Ytterligare ett antal staber och förband kommer att stödja övningen.

− Det prioriterade finsk-svenska samarbetet fortsätter och fördjupas under årets övning. Finska flygplan och helikoptrar ingår i det svenska försvaret, men de spelar även kvalificerat motstånd med sina F-18 från Åbo. Det som är nytt är att vi för första gången kommer att basera med en svensk stridsflygdivision i Estland. Det ökar ytterligare vår förmåga att verka tillsammans med andra och ger bättre övningsförutsättningar vad gäller användandet av luftrummet, säger övningsledare Claes Isoz.

Flygvapenövning 2018 (FVÖ 18) genomförs fredag 25 maj klockan 12 till och med onsdag 30 maj klockan 12, med flygövningsområde i sydöstra Sverige (se illustration).

Försämrat omvärldsläge

Med anledning av det försämrade omvärldsläget övar Försvarsmakten nu mer intensivt än på länge. Försvarsmakten måste öva dygnet runt och året om på att försvara svenskt territorium och hävda svenska intressen. Övningarna kan innebära såväl buller som annan påverkan på allmänheten.

Mediakontakt Flygvapenövning 2018

Louise Levin 070-656 26 07.

Frågor under övningen från allmänheten

Eventuella frågor eller anmärkningar hänvisas till 010-823 79 00.