Personlig utrustning – ett utvecklingsområde som engagerar

Vid Markstridsskolans utvecklingsenhet leds, samordnas och genomförs utveckling av markstridsfunktionens krigsförband, materielsystem och förmågor. Ett av de många dessa utvecklingsområden är personlig funktionell utrustning. Under två dagar har årets så kallade brukarmöte genomförts i Kvarn.
– Ett viktigt möte som ger alla förbands representanter möjlighet att vara delaktiga och aktivt bidra i med sina synpunkter för att den personliga utrustningen ska bli så bra som möjligt för alla användare, berättar major Magnus Hallberg, Försvarsmaktens systemföreträdare för personlig utrustning.

Fredrik Bergman, produktledare vid Försvarets materielverk tillsammans med  Magnus Hallberg visar några av de persedlar som är under anskaffning och under leverans, här syns värmeställ 18, överdragssko, stridsskjorta och trikåmössa.
Fredrik Bergman, produktledare vid Försvarets materielverk tillsammans med  Magnus Hallberg visar några av de persedlar som är under anskaffning och under leverans, här syns värmeställ 18, överdragssko, stridsskjorta och trikåmössa.
Fredrik Bergman, produktledare vid Försvarets materielverk tillsammans med Magnus Hallberg, Försvarsmaktens systemföreträdare för personlig utrustning, visar några av de persedlar som är under anskaffning och under leverans, här syns värmeställ 18, överdragssko, stridsskjorta och trikåmössa. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Brukarmöte personlig funktionell utrustning. Försvarsmaktens systemföreträdare, Materielområdesansvarig, representanter ur förbanden, FMV med flera samlade på Kvarn.
Brukarmöte personlig funktionell utrustning. Försvarsmaktens systemföreträdare, Materielområdesansvarig, representanter ur förbanden, FMV med flera samlade på Kvarn. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Johan Marklund, materielområdesansvarig för personlig funktionell utrustning vid Högkvarterets produktionsledning.
Johan Marklund, materielområdesansvarig för personlig funktionell utrustning vid Högkvarterets produktionsledning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Magnus Hallberg,  Markstridsskolan, är Försvarsmaktens systemföreträdare för personlig utrustning.
Magnus Hallberg, Markstridsskolan, Försvarsmaktens systemföreträdare för personlig utrustning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Förbandens representanter på mötet redovisade sina erfarenheter och synpunkter, här major Jens Eliasson från utvecklingsavdelningen på jägarbataljonen i Arvidsjaur, Jens representerade Norrbottens regemente.
Förbandens representanter på mötet redovisade sina erfarenheter och synpunkter, här major Jens Eliasson från utvecklingsavdelningen på jägarbataljonen i Arvidsjaur, Jens representerade Norrbottens regemente. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Markstridsskolans utvecklingsenhet representerar soldater och officerare och deras behov kopplat till utveckling av nya och befintliga system, krigsförbandens utveckling, personlig utrustning, metoder, reglementen och handböcker inom markstridsarenan. Utvecklingsenheten arbetar med att skapa så goda förutsättningar som möjligt att möta framtida behov och krav. På utvecklingsavdelningen i Kvarn leds utvecklingen av just personlig utrustning men även av finkalibriga vapen, granatkastare, pansarvärnsvapen, burna simulatorer och sensorer.

Delaktighet

Brukarmötet på Markstridsskolan i Kvarn som anordnas av Försvarsmaktens systemföreträdare Magnus Hallberg samlade representanter från flertalet av förbanden ur armén, marinen och flygvapnet. Här fanns också representanter från Försvarets materielverk (FMV), Materielområdesansvarig vid Högkvarteret, forskare och andra som är delaktiga i processerna för anskaffning och utveckling av den personliga utrustningen.
– Det roligt att se så många på plats för att få information, lämna synpunkter och diskutera olika lösningar. Det är viktigt att användarna får vara delaktiga i processerna för det här är verkligen ett utvecklingsområde som engagerar, berättar Magnus Hallberg.

Ny materiel och större volymer

Major Johan Marklund är materielområdesansvarig för personlig funktionell utrustning vid Högkvarterets produktionsledning. Johan inledde mötet med en genomgång om läget i utvecklingsområdet.
– I grunden är vår utrustning bra och anpassad för de uppgifter vi ska kunna lösa men nu har vi växlat fokus till ett nationellt försvar, plikten är återinförd och vi ska ta höjd för att bli fler kvinnor i försvaret. Det innebär såklart stora utmaningar men vi är på väg "över kanten". Försvarsmakten tillsammans med FMV har jobbat ett par år med att öka lagervolymerna av både befintliga produkter och ny materiel som ska in för att ersätta det som är utgånget. Men man måste förstå att det här är en komplex process som tar tid, det handlar om ekonomi, försöksverksamhet, upphandlingar och mycket annat, berättar Johan Marklund.

Ledarskap och ordning

– En annan viktig förutsättning för att vi ska lyckas få fram rätt utrustning till de som behöver den är att cheferna visar sitt ledarskap och går i täten genom att använda den utrustning som tilldelats. Men det gäller också att cheferna kontrollerar att personalen har rätt utrustning ute och lämnar in sådant som de inte ska ha, det kan vara någon annan som ska ha det för att lösa sin uppgift. Det måste helt enkelt bli bättre ordning, alla måste hjälpas åt för att vi ska lyckas med det här, avslutar Johan Marklund.