Ny sjukvårdsutbildning i Försvarsmakten

De som nu gör sin grundutbildning i Försvarsmakten och är uttagna som sjukvårdare går en befattningsutbildning i sjukvård som motsvarar cirka halva vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet.
— Jag har fått kunskaper som jag kan använda både militärt och civilt, säger Amanda Vilhelmsson, nybliven sjukvårdare som har gått kursen på Försvarsmaktens logistik- och motorskola i Skövde.

Skadorna som sminkas är kopplade till de olika momenten som övningsledningen har tagit fram. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Innan man åtgärdar vissa skadetyper måste man se till att inget ligger i vägen som kan förhindra ett rätt omhändertagande. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
När man arbetar inom sjukvård är man beroende av alla i sin grupp eller lag. Här syns alla som ingår i sjukvårdsvagnen hjälpa till att flytta patienten. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Inne på förbandsplatsen finns en struktur där alla är delaktiga för att patienten skall bli så väl omhändertagen som är möjligt. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Det första omhändetagandet är av största vikt för att snabbt få kontroll på patientens skador. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
För att övningen skall bli så bra som möjlig för sjukvårdarna så sminkas skador på de skadade. De vet vilken typ av skada de har och vet hur de skall spela för att sjukvårdaren skall kunna arbeta på ett så bra sätt som möjligt. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten

Nyligen avslutade rekryter och soldater den nya utbildningen centraliserad befattningsutbildning sjukvårdare i Skövde. De får med sig halva undersköterskeutbildningen på 800 omvårdnadspoäng och blir därmed sjukvårdare efter att ha läst kurser i bland annat akutsjukvård, medicin och teknik i vård och omsorg.

Högt betyg

Försvarsmedicincentrum som arbetar med hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten har tagit fram utbildningen som har tagits emot väl.  

— Alla kan klara av kursen, man behöver inga förkunskaper - bara ett intresse, sammanfattar Amanda Vilhelmsson som till vardags arbetar som soldat på Skaraborgs regemente i Skövde.

Hon har tillsammans med 35 soldater och rekryter från Trängregementet, Skaraborgs regemente, Luftvärnsregementet och Livregementets husarer gått den nya kursen. Hon har uppskattat att bryggan mellan teori och praktik har varit kort, och att all teori har praktiserats. Nu kan hon och de andra arbeta som sjukvårdare på sina respektive förband eller i en sjukvårdsgrupp.

Alla elever har kontinuerligt utvärderat utbildningen och deras respons har överlag varit väldigt positiv. 

— Det har gått otroligt bra. Alla är jättenöjda och tycker att vi har en gedigen utbildning med bra struktur och framförhållning, säger Göran Thornér, kurschef på logistik- och motorskolan.

Främsta syftet med utbildningen är att utbilda sjukvårdare som sedan ska kunna krigsplaceras in i Försvarsmaktens sjukvårdsförband efter avslutad tjänstgöring. Men det finns även ett annat syfte och det är att väcka intresset för sjukvård och att ge eleverna en god start för att läsa vidare. Något som också Amanda Vilhelmsson planerar. 

— Jag vill söka till sjuksköterskeprogrammet och ta en tidvis anställning i försvaret. Då tjänstgör jag bara några veckor om året under studietiden. När jag är klar med studierna kommer jag att söka jag mig tillbaks till försvaret på heltid.

De som nu gör sin grundutbildning (GU) i Försvarsmakten och är uttagna som sjukvårdare går en
befattningsutbildning i sjukvård som motsvarar cirka halva vård- och omsorgsprogrammet på
gymnasiet.
Amanda Vilhelmsson har uppskattat blandningen mellan det militära och civila. Foto: Sara Sjöström/Försvarsmakten


Försvarsmakten har även nytta av de inom försvaret tidvis anställda undersköterskor som annars arbetar i det civila. Därifrån får de med sig en ökad klinisk kompetens.

Stöd utifrån

Undervisningen på Logistik- och motorskolan har varit beroende av andras stöd - en förutsättning för att kursen skulle kunna bedrivas överhuvudtaget.

— Allt bygger på att vi lånar materiel från krigsförbanden, vi har inget eget. Vi har också tagit in lärare och instruktörer, både de som arbetar heltid med sjukvård på Trängregementet i Skövde och läkare och sjuksköterskor från det civila. Det hade aldrig fungerat utan dem, säger Göran Thornér och tillägger: 

— Vi har använt heltidsanställda soldater som biträden och instruktörer och inte bara officerare. Det är vi också nöjda med.