Johanna är civilanställd som systemanalytiker

Johanna jobbar som systemanalytiker på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS. Den enhet hon arbetar på förvaltar Försvarsmaktens IT-system för informationshantering, exempelvis inom ekonomi, logistik och HR.

Johanna arbetar som systemanalytiker i Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS
Johanna arbetar som systemanalytiker i Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS
Foto: Hayder Al-Sahaf/Försvarsmakten

— Jag stödjer Försvarsmaktens verksamhet över hela landet i frågor som rör vårt affärssystem Prio som vi använder till bland annat ekonomi- och personalhantering. Jag arbetar med incidenthantering, riktad utbildning och hantering av ärenden inom vår changeprocess, alltså där vi hanterar förändringar i systemet. Jag fungerar också som teamledare för en grupp inom den sektion som jag tillhör samt deltar i olika projekt, berättar Johanna.

Att den ena dagen inte är den andra lik är Johannas beskrivning av sin arbetsvardag. Hennes arbete styrs av verksamheten som hon stöttar och det är den som avgör vad fokus ska läggas på.

— Det varierar otroligt mycket i och med att vi ständigt prioriterar och planerar om vår verksamhet beroende på de ärenden som kommer in från övriga delar av Försvarsmakten. Ena dagen besöker jag ett förband och stödjer deras ekonomifunktion för att nästa dag genomföra tester av ny systemfunktionalitet och därefter arbeta med incidenthantering, säger Johanna.

Ett steg i rätt riktning

Johanna är civilekonom men läste även informatik på universitetet. Att hon arbetar med systemstöd för ekonomihantering idag är ingen slump, även om hon hunnit med en del annat på vägen till Försvarsmakten.

— Jag har jobbat i ett labb med analyser inom pappersindustrin och när jag sedan utbildade mig ledde utbildningen till jobb inom detaljhandeln och också tågunderhållsindustrin. Men sedan blev Försvarsmakten den arbetsgivare som kändes som ett steg i rätt riktning, berättar Johanna.

— Eftersom jag under en längre tid hade arbetat med systemrelaterade frågor som en del av mitt arbete vid sidan av redovisnings- och controlling-uppgifter ville jag arbeta inom en etablerad förvaltningsorganisation och kunna fokusera på de systemrelaterade frågorna. Att jag därtill fick möjlighet att arbeta med affärssystemet SAP, alltså Prio, inom en spännande organisation var en bonus, säger Johanna.

"Jag känner att jag gör skillnad"

Johanna arbetar i ett förband vars uppgift bland annat är att stötta resten av Försvarsmakten genom att se till så att IT-systemen fungerar så bra som möjligt. Ett långt steg kan tyckas, till Jas-plan och stridsfordon. Men steget är inte så långt menar Johanna.

— För att piloterna ska få sin lön och för att vi ska kunna köpa in material, behöver vi ett system som kan hantera båda dessa saker.

— När mitt jobb resulterar i att mina kollegor runt om i Försvarsmakten kan fortsätta utföra sitt jobb så känner jag mig nöjd. Oavsett om jag har löst en användarfråga, en incident eller gjort förändring i systemet så känner jag att mitt jobb gör skillnad.

Utmaningen i jobbet handlar om prioriteringar.

— Det är nog det som är tuffast. Att prioritera vad man ska lägga fokus på för stunden och på lite längre sikt, säger Johanna.

Militär organisation med många civila kollegor

När Johanna började i Försvarsmakten kände hon en viss nervositet inför att jobba i stor organisation med många nivåer och som dessutom är militär. Men många av hennes kollegor är civila vilket ger en mer nyanserad bild än den hon först hade.

— Där jag jobbar är vi flest civilanställda, personer med liknande bakgrund som min. Visst kan det ta lite tid att få beslut ibland, men jag upplever inte att det skiljer sig så värst mycket mot mina tidigare arbetsplatser. Men vår uppgift i Försvarsmakten skiljer sig förstås, säger Johanna.

Förutom att jag har fantastiska kollegor, möjlighet att träna på arbetstid, stora möjligheter att vidareutvecklas kompetensmässigt och som person så är jag stolt över att arbeta inom Försvarsmakten.

Jag har lärt mig otroligt mycket både om systemet SAP, generellt om systemförvaltning och givetvis specifika kunskaper om Försvarsmakten. Därtill har jag fått möjlighet att prova på att arbeta med ledarskap både direkt och indirekt.

Vad gör en systemanalytiker?

Som systemanalytiker arbetar du på den enhet som ansvarar för att våra IT-system för informationshantering förvaltas för att vara effektiva verktyg för verksamheten och hålla över hela livscykeln.

Du kan arbeta med kravhantering, ändring, konfigurering och utveckling men också analys, felsökning och korrigeringar i IT-systemen.

Läs mer om arbetsuppgifter och vad som krävs för jobbet.

Försvara Sverige bakom skärmen

Nu mer än någonsin behöver Försvarsmakten dig med kompetens inom IT och telekommunikation.

Läs mer om jobbmöjligheter för dig som civil.