Försvarsmakten träffade framtidens ingenjörskvinnor

Försvarsmakten behöver fler kunniga medarbetare inom tekniska yrken – och fler kvinnor. Nyligen fick Försvarsmakten möjligheten att möta 200 kvinnliga ingenjörer under en nätverksträff i centrala Stockholm.

Kvinnliga ingenjörer samtal under nätverksträff.
Kvinnliga ingenjörer samtal under nätverksträff.
Deltagare samtalar om gemensamma utmaningar för framtidens ingenjörskvinnor. Foto: Stina Andersson/Försvarsmakten
Mi Irveland föreläser på nätverksträff för kvinnliga ingenjörer
Mi Irveland talade om sina erfarenheter som chef inom IT-branschen och i Försvarsmakten. Foto: Stina Andersson/Försvarsmakten

Nyligen fanns Försvarsmakten på plats på Ingenjörsjobbs nätverksträff för kvinnliga ingenjörer i Stockholm för att samtala om karriärvägar, civila som militära och hur de ser på framtiden. På plats fanns personal från olika delar i Försvarsmakten för att berätta mer om vilka jobbmöjligheter som finns för ingenjörsutbildade.

— Att Försvarsmakten är tekniktungt och behöver arbetskraft inom flera tekniska områden är det få som känner till. Därför vill vi berätta om vilka behov vi ha av personal och vad man kan jobba med hos oss, säger Anders Elisson, kommunikatör på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS.

Många av de jobbmöjligheter som finns, är inom området IT och telekommunikation, och är också civila befattningar.

— Vi söker löpande personer med olika utbildningsbakgrund och erfarenhet till vår verksamhet över hela landet. De flesta utlysta tjänster är också civila som du som inte arbetat tidigare i Försvarsmakten kan söka. Man behöver ingen militär utbildning för att jobb hos oss, säger Anders Elisson.

Fler kvinnor behövs  - även på chefspositioner

Mi Irveland, chef för arkitektur, portfölj och informationshantering på Försvarsmaktens CIO-avdelning föreläste om sina erfarenheter som chef inom IT-branschen och i Försvarsmakten, där mycket av vardagen handlar om att fatta bra och välgrundade beslut.

— Oavsett vilken position man sitter på idag så kommer man behöva fatta olika former av beslut. Och en stor del av beslutsfattandet handlar om att förstå andras motiv och perspektiv och vilka drivkrafter som de för in i beslutsprocessen, säger Mi Irveland.

— Vi behöver fler kvinnor i Försvarsmakten generellt och inom IT, så jag hoppas att deltagarna ser Försvarsmakten som en arbetsgivare som kan ge både utmaning och utveckling, säger Mi Irveland.