Christopher - teleingenjör som jobbar på hög höjd

Christopher jobbar som teleingenjör och är civilanställd i Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband. Han utför ofta sitt arbete högt ovanför marken, i någon av de många master som utgör Försvarsmaktens infrastruktur för IT- och telekommunikationer.

Christopher befinner sig ofta hög ovan mark i sitt arbete. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

– Mitt jobb handlar om att utföra tillsyn och underhåll på Försvarsmaktens master och torn som bär bland annat Försvarets telenät, men också våra sensorer som håller koll på luftrummet. Det innebär att jag ofta jobbar ett 50-tal meter över marken, berättar Christopher.

I arbetet med att se till så att utrustningen är i gott skick så handlar det en hel del om att bedöma skick och underhållsbehov på olika delar och komponenter.

– Vi utför mycket mätningar av till exempel korrosion på material som stål i konstruktioner, men vi mäter och kontrollerar också lutningar och åskskydd. Behöver något lagas så är det en del av uppgifterna, berättar Christopher.

Samarbete viktigt för säkerheten

Jobbet utför man aldrig ensam. Tillsammans med kollegan Anders bildar de ett team som alltid klättrar tillsammans upp i masten eller tornet.

– I vårt arbete är säkerhet mycket viktigt. Innan vi utför ett jobb gör vi en riskbedömning tillsammans för att bland annat avgöra om väderförhållanden eller elektromagnetisk strålning utgör ett hinder för att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt, berättar Christopher.

Ett tekniskt intresse har alltid funnits hos Christopher, men också ett intresse för försvaret.

– Jag gick teknisk linje på gymnasiet och gjorde därefter värnplikten som systemtekniker, så där grodde nog något som idag bidragit till att jag jobbar med det jag gör inom Försvarsmakten. Egentligen var det nog ett självklart val för mig att jobba här, säger han.

Stort arbetsfält – både i Sverige och utomlands

En vanlig arbetsdag kan se väldigt olika ut berättar Christopher. Resor är en del av vardagen.

– Vi reser en hel del för att utföra jobb på olika platser. Så man får se Sverige i det här jobbet. Och det är det jag gillar, rörligheten – och att vi har stor frihet och kan planera arbetet själva. Sen tycker jag om kontrasterna, att få vara utomhus mycket, i naturen.

Två gånger har han rest i arbetet till insatsområden i Afghanistan och Mali och utfört sitt arbete.

– Då kände jag verkligen att jag var del av en större helhet, där mitt jobb och det jag gör blev satt i ett sammanhang på ett betydande sätt. Samtidigt är ju resandet en utmaning när man blir borta mycket hemifrån, säger Christopher.

Arbetet är också stundtals fysiskt krävande och styrka och rörlighet är viktigt.

– Vi försöker anpassa fysträningen som vi har på arbetstid, ofta blir det träning utomhus, berättar Christopher.

Tekniktung verksamhet kräver utökade kunskaper

– Att Försvarsmakten är tekniktungt, visste jag, men i den omfattning som det är insåg jag först när jag genomförde värnplikten. Och det ställer ju en hel del krav på våra kunskaper, säger Christopher.

Under sina fem år i Försvarsmakten har han fördjupat kunskaperna inom sitt arbetsområde på olika sätt.

– I mitt jobb är det mycket "know-how". Vi söker ofta ny kunskap själva för att kunna utvecklas vårt arbete. Vi har också bra möjligheter att utbilda oss vidare och fördjupa kunskaperna inom olika områden. Sedan utbildar vi mycket själva internt också, i höghöjdsarbete exempelvis, något som också varit utvecklande för min egen del, berättar Christopher.

Vad gör en teleingenjör?

Teleingenjören har ett brett spektra av arbetsuppgifter beroende på var i landet man arbetar. Gemensamt är att man utför förebyggande och avhjälpande underhåll på tekniska system och teknisk materiel som Försvarsmakten använder för att kunna kommunicera och övervaka.

Läs mer om arbetsuppgifter och utbildningskrav

Försvara Sverige bakom skärmen

Nu mer än någonsin behöver Försvarsmakten dig med kompetens inom IT och telekommunikation.

Läs mer om civila tekniska yrken i Försvarsmakten