”Vi är på rätt väg”

Vintersol har ökat vår förmåga

Det var nyss fullt av liv och rörelse i övningsområdet runt Boden. Nu har helikoptrarna återvänt till Luleå och Malmen. Logistikbataljonen har lastat fordon och personal på tåg som rullat söderut. Soldaterna vid pansarbataljonen har ställt undan kängorna några dagar. Artilleribataljonen har skjutit sina sista skott och nu återstår endast ett par dagar vård för soldaterna som deltar i krigsförbandsövningen. Vintersol 2018 närmar sig sitt slut.

Archer ur 91:a artilleribataljonen ger eld på Bodens södra skjutfält Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Chefen för Artilleriregementet, överste Jonas Lotsne, är mycket nöjd med övning Vintersol, som han tycker har utvecklat artilleriet. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Övningsledaren för Vintersol, överste Ulf Siverstedt, vill tacka alla förband som deltagit i övningen. – Det är bra att vi får möjlighet att öva i brigads ram där vi kan testa och samöva funktioner och system. Vädret och förhållandena i terrängen har dessutom bidragit till att öka vår vinterförmåga. Jag ser fram emot, och hälsar alla välkomna till, arméövningen Northern wind nästa år! Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Arméchefen Karl Engelbrektson som besökte övningen under de sista dagarna använder en metafor från idrottsvärlden. – Det är som ett jättestort fotbollslag, med en mängd spelare som kommer från olika klubbar. Några är anställda på heltid, några arbetar deltid, några är rekryter, och en del är inkallade med plikt. Alla dessa spelare ska träna tillsammans och bli ett starkt lag. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Soldater ur 192:a mekaniserade bataljonen i strid på Bodens södra skjutfält. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Emilia Lindmark är hjullastarförare på heltid vid 91:a artilleribataljonen Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Amerikanskt-svenskt samarbete Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Strid på Bodens södra skjutfält Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Logistikbataljonen levererar granater till artilleribataljonen Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Tredje nationella stödenheten i Boden var en viktig aktör under övning Vintersol. Malin Nyström var chef under ett moment där de lämnade över granater till logistikbataljonen ur Trängregementet. "Det flyter på väldigt bra, vi har gjort liknande överlämning tidigare i veckan och vi ser en förbättring från varje tillfälle." säger hon. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Rekryter ur 193:e jägarbataljonen på väg ner från Kebnekaises nordtopp Foto: Björn Nolén/Försvarsmakten
Helikopter 14 ur första helikopterskvadronen på väg att hämta "skadad" soldat från 91:a artilleribataljonen Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Amerikanska marinkårssoldater luftlandsätts med Helikopter 14 på Bodens södra skjutfält Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Stridsträningsanläggningen, STA, från Markstridsskolan fanns på plats under övningen för att följa förbanden. STA har under de senaste 20 åren följt och utvärderat arméns manöverförband under övningar runt om i landet men under årets Vintersol är det första gången detta sker med artilleriförband. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
91:a artilleribataljonen uppställda för fotografering Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Vintersol är samlingsnamnet för vinterns stora övningsperiod i Norrbotten, som inleddes med jägarbataljonens grundläggande krigsförbandsövning i början av månaden. I år spelade 91:a artilleribataljonen huvudrollen under övningen, i och med att de för första gången någonsin genomförde en krigsförbandsövning med samtliga personalkategorier.

Måndagen den 12 mars anlände närmare 100 män och kvinnor till Artilleriregementets kasernområde. Alla hade de tidigare gjort värnplikten, men nästan ingen av dem hade haft någon kontakt alls med Försvarsmakten innan inkallelseordern från rekryteringsmyndigheten kom.  Nu skulle de få en viktig uppgift i krigsförbandet, tillsammans med fast anställd personal, deltidsanställda och rekryter. 

Viktigt träna tillsammans för att bli ett lag

Arméchefen Karl Engelbrektson som besökte övningen under de sista dagarna använder en metafor från idrottsvärlden.
– Det är som ett jättestort fotbollslag, med en mängd spelare som kommer från olika klubbar. Några är anställda på heltid, några arbetar deltid, några är rekryter, och en del är inkallade med plikt. Alla dessa spelare ska träna tillsammans och bli ett starkt lag.

Engelbrektson påpekar vikten av att Försvarsmakten använder krigsförbandsövningar som en regelbunden metod. Att de olika personalkategorierna får träna ihop så att alla får se sin del i helheten.
– Om man inte har gjort ett antal träningar med landslaget kan man inte leverera på toppnivå, även om var och en tränar enskilt. Vi måste sätta ihop hela laget. Allting hänger ihop, därför är det viktigt att vi övar. Och det måste vi göra regelbundet så att vi lär oss gradvis.

Arméchefen belyser också värdet av vinterförmåga.
– Jag såg att den amerikanska marinkåren, som är väldigt välutbildad, får utmaningar i en och en halv meter snö. Norrbottens regemente ska vara bäst i den här miljön och det har de nog visat. Det är en viktig signal att lära sig slåss mot en välutbildad och välorganiserad fiende i vår terräng. Och det ska vi göra tillsammans med amerikanerna. Därför är Vintersol ett viktigt delmål för nästa års arméövning som kommer att genomföras här uppe i Norrbotten.

Stort stöd från garnisonen

Chefen för Artilleriregementet, överste Jonas Lotsne, är mycket nöjd med övning Vintersol, som han tycker har utvecklat artilleriet.
– Vår krigsförbandsövning är ena delen. Men jag vill också lyfta fram Vintersol som skapar en perfekt inramning till att genomföra den. Jag känner ett stort stöd från alla de övriga enheterna i Bodens garnison och övningsledningen. Vi har många lärdomar och erfarenheter att ta hand om framöver och det viktiga är att vi får fortsätta genomföra dessa övningar.

– Med våra erfarenheter från i år och tidigare år har vi skapat en bra grund och vi är på rätt väg. Vi är redo för arméövningen nästa år, avslutar Jonas Lotsne.

Mot Northern wind 2019

Övningsledaren för Vintersol, överste Ulf Siverstedt, vill tacka alla förband som deltagit i övningen.
– Det är bra att vi får möjlighet att öva i brigads ram där vi kan testa och samöva funktioner och system. Vädret och förhållandena i terrängen har dessutom bidragit till att öka vår vinterförmåga. Jag ser fram emot, och hälsar alla välkomna till, arméövningen Northern wind nästa år!