Sökningen utanför Helsingborg avslutad

Den minsökning som HMS Sturkö genomfört under den gångna veckan är nu avslutad. Det som tar vid nu är en analys av resultatet, som görs på MWDC (Mine Warfare Data Centre) på Fjärde sjöstridsflottiljen i Stockholm.

Tät fartygstrafik och begränsad sikt ställer krav på förstärkt utkik.
Tät fartygstrafik och begränsad sikt ställer krav på förstärkt utkik. Foto: HMS Sturkö/Försvarsmakten

Anledningen till sökningen var upptäckter i gamla brittiska arkiv som  behövde undersökas. De berättade om hur brittiska flygplan hade fällt ett 20-tal minor utanför Helsingborgs hamn under 1942. Dessa uppgifter var inte tidigare kända och det var därför angeläget att undersöka om minorna fanns kvar, eller om de hade röjts efter krigsslutet.

Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera något som hittats. Vädret växlade mellan snö, som på bilden, och strålande solsken.
Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera något som hittats. Vädret under veckan växlade mellan snö, som på bilden, och strålande solsken. Foto: HMS Sturkö/Försvarsmakten

Varierande förutsättningar

På vissa ställen i sökområdet är botten mycket stenig och beväxt. Stenarna ger upphov till en massa ekon som påminner om minor och som därför måste undersökas vilket tar tid. Beväxningen på botten gör det dessutom svårt att säkert urskilja vad det är som filmas. Slutligen är det stundtals mycket strömt, vilket gör att undervattensfarkosten är svår att hålla stilla vid intressanta objekt. Fartygstrafiken är mycket omfattande men den har inte påverkat sökningen.

— Jag vill verkligen ge beröm till övrig fartygstrafik, särskilt färjorna som trafikerar Helsingborg-Helsingör. De har visat stor hänsyn och underlättat vårt jobb, säger Johan Månsson som är fartygschef på HMS Sturkö.

Nästa steg

Nu väntar analys av resultatet på MWDC som kommer att ta upp till två veckor. Svaret på analysen bestämmer vad nästa steg blir, exempelvis om fler sökningar i området är nödvändiga. Totalt fälldes närmare 175 000 minor i Östersjön och Västerhavet. Av dessa uppskattas ungefär tio procent ligga kvar. Ett antal minor röjs varje år av svenska marinen eller av övriga nationer runt Östersjön.