Gryningen närmar sig

- Bataljonerna gör sig redo inför vintersol 2018

Stridsvagnen smyger sakta upp för att inta understödsställning mot fältet. Pansarskytteplutonen väntar otåligt på kommandot; framåt! Pjäsgrupperna och artillerisystemen är beredda att med välriktad indirekt eld bekämpa allt vad motståndaren kan tänkas presentera. Sakta men säkert närmar sig årets stora vinterövning, Vintersol 18 och under de senaste veckorna har pansarbataljonen från Norrbottens regemente och artilleribataljonen från Artilleriregementet förberett sig genom bataljonsövningar på Boden södra skjutfält.

Archer under målbildsförevisning. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 under anfall. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Rekryterna från Artilleriregementet samlades för att få en bra överblick när Archern avfyrade under målbildsförevisningen. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Rekryterna Linn och Anders uppskattar förevisningen och ser fram emot att få övas och prövas under Vintersol.
 Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Fokus på samarbete mellan vagn och skyttegrupp. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Förflyttning av skadad blir inte lättare i djupsnö. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 och Stridsfordon 90 i samverkan. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Pansarskytteplutonen i strid med motståndaren. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten


Artilleribataljonen kommer under Vintersol att genomföra sin första krigsförbandsövning sedan förbandet placerades i Boden år 2005. Under denna övning kommer alla personalkategorier att öva tillsammans. Det innebär att erfarna heltids- och deltidsanställda soldater tillsammans med rekryter och pliktpersonal ska bilda en och samma bataljon. För att kunna forma en slagkraftig artilleribataljon måste alla ha en samlad och tydlig målbild.

Skapa gemensam målbild

Just detta syftade den sju dagar långa bataljonsövningen till; att för rekryterna skapa en förståelse för hur de olika delarna fungerar tillsammans inom bataljonen, men även för att samla hela förbandet bakom en tydlig målbild. Detta förtydligades genom en förevisningsskjutning där rekryterna först fick se genomförandet på skjutplats och sedan förflytta sig till nedslagsplatsen för att där se verkan i målet.


— Fokus ligger nu på att sammanväva rekryterna med de mer erfarna anställda soldaterna. Vi vill därför ge alla rekryter en målbild som beskriver hur bataljonen arbetar, vad det innebär när en pjäs skjuter och vad som händer när granaten träffar målet, säger chefen för artilleribataljonen Johan Magnusson.

Rekryterna Linn och Anders uppskattar förevisningen och ser fram emot att få övas och prövas under Vintersol.


— Det är bra att få en helhetsbild och se verksamheten från andra synvinklar än sin egen. Det här är första gången vi övas i vår befattning. Att få öva tillsammans med de kontinuerligt anställda är väldigt värdefullt. De är duktiga och har mycket erfarenhet som de delar med sig av. Det ska också bli riktigt spännande att få öva tillsammans med pliktsoldaterna om några veckor.

Samövning på alla nivåer

Även för pansarbataljonen var samövning i fokus, dels för att samträna rekryter med soldater, men även förbandets alla delar och i synnerhet samspelet mellan stridsvagn och pansarskytte. Under övningen har bataljonens enheter först tränat enskilt på plutonsnivå, för att sedan samträna som kompani och slutligen under en dag av duellstrider möta motståndaren som bataljon. Kompaniövningsledare för stridsvagnskompaniet, Jonas Kassberg, ser stor nytta med detta.


— Rekryterna får ökad fältvana och lär sig se hur förbandet fungerar. De har verkligen utvecklats under veckan. Samspelet mellan stridsvagn och pansarskytte har fungerat bra, vi har i huvudsak samma rutiner även om vissa saker skiljer. Vi lär oss av varandra och tillsammans kommer vi med fortsatt övning under Vintersol bli väldigt slagkraftiga.

Nu väntar vård och fortsatt verksamhet på bataljonerna inför vecka 11 då 1 200 deltagare från tio olika förband och enheter drabbar samman i gryningen för Vintersol.