Utredning efter bärgningsbandvagnsolyckan i Boden 2017 klar

Nedblåsta grenar på en väg som uppfattades som en minering, initierade det komplexa händelseförloppet till när en bärgningsbandvagn 90 gick genom isen i samband med en övning i Boden i mars förra året. Den slutsatsen drar chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion efter att ha tagit del av Försvarsmaktens interna utredning. Han har nu överlämnat sina rekommendationer till överbefälhavaren.

— Det här är en tragisk händelse där ingen enskild individ kan lastas för det inträffade. Däremot finns det flera lärdomar att dra i syfte att minska risken för att en liknande händelse ska kunna inträffa igen, säger Christer Tistam som är chef för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion.

Det var under en övning i Boden i mars 2017 som ett förband från Norrbottens regemente, I 19, skulle förflytta sig från en plats till en annan. När förbandet kom fram på vägen såg de nedfallna grenar som man felaktigt uppfattade symboliserade en fientlig minering:

— Utifrån vad man uppfattat så tog man det helt taktiskt riktiga beslutet att göra en kringgång, alltså köra runt, mineringen. Huvuddelen av förbandet tog en väg, några fordon tog en annan och korsade därmed isen på Alån men isen höll inte för bärgningsbandvagnen.

Vagnchefen hann precis utrymma vagnen innan den försvann under vattenytan. Föraren av vagnen blev trots omfattande räddningsförsök kvar i vagnen och dödförklarades senare under natten.

— De som deltog i räddningsarbetet gjorde heroiska insatser men tyvärr gick det inte att rädda föraren av bärgningsbandvagnen, säger Christer Tistam.

Säkerhetsinspektionen rekommenderar nu bland annat att Försvarsmakten omedelbart installerar GPS:er med grafiska kartor i alla stridsfordon i drift, undersöka om utbildning av evakuering under vatten ska genomföras och överse det interna regelverket avseende vilotider för förare och vagnchefer.

— Säkerheten för vår personal är alltid central och vi jobbar ständigt med att förbättra vårt säkerhetsarbete. En nollvision är alltid målsättningen när det gäller olyckor i vår verksamhet. Nu kommer vi sätta oss ner och noga analysera säkerhetsinspektionens rapport och rekommendationer till åtgärder efter den tragiska olyckan i Boden. Detta skall utmynna i en handlingsplan där vi klarlägger vad som skall göras, vem som ska göra detta samt när det skall vara åtgärdat. Åtgärderna spänner över allt från materiella åtgärder till hur vi planerar, genomför och följer upp verksamhet och vilka förändringar som kan behöva göras i våra säkerhetsreglementen, säger Johan Svensson som är chef för Försvarsmaktens produktionsstab.