Vilja, empati och kunskap

Definitionen finns förstås redan, men vad handlar det egentligen om? Hur blir man en bättre ledare och vad är ledarskap? Det är de frågor som Taktisk kurs armén vid Markstridsskolan fokuserade på under den sista veckan i november.
– Allt vi gör i den militära professionen är ju något som på ett eller annat sätt rör vår förmåga att leda andra människor. Att ledarskap är ett av de essentiella ämnen som finns presenterat vid militära skolor är därför föga förvånande, berättar Fredrik Fant von Haugwitz, lärare i taktik och ledarskap på Markstridsskolan.

”Som kompanichef är man stundtals ensam i planering, beslutsfattning eller andra svåra situationer. Viljan att lösa uppgiften är viktig, med andra ord viljan till självdisciplin”, berättade Jörgen Bull från Krigsskolan i Norge. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fredrik Fant von Haugwitz, lärare i taktik och ledarskap på Markstridsskolan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Markstridsskolan, MSS, utvecklar ledare. Det innebär att det finns en grund att stå på redan. Eleverna som nu genomför Taktisk kurs armén, TakA, är plutonchefer på väg att ta steget mot att bli kompanichef, eller så har de mångårig erfarenhet av att leda tillfälligt sammansatta enheter i komplexa situationer. De är redan ledare. Det är förmågan, att leda andra, som ska utvecklas.

– På MSS tar vi utgångspunkt i individen och var denne befinner sig idag för att kunna utveckla han eller hon i sitt ledarskap. För att kunna känna andra måste man känna sig själv så därför startade vi veckan med en personlighetsanalys med hjälp av Jungs Type Index, JTI. Eleverna är rörande överens om att man bör dela de vedermödor man utsätter andra för, det krävs då att man har empatisk förmåga så att beslut kan fattas av rätt anledning, fortsätter Fredrik.

Uppskattad föreläsning

Under veckan fick eleverna insyn i olika situationer, dilemman och utmaningar som de kan komma att ställas inför i sin kommande roll som kompanichef. En av de gästande föreläsarna denna vecka var Sersjantmajor Jörgen Bull från Krigsskolan i Norge.

Jörgen Bull som tidigare varit kompanichef vid bland annat Telemarksbataljonen hade en mycket uppskattade föreläsning där han delgav sina erfarenheter om ledarskap. Erfarenheter av motgång såväl som framgång, träning såväl som genomförande av skarpa kompanianfall i Afghanistan.

– Som kompanichef är man stundtals ensam i planering, beslutsfattning eller andra svåra situationer som inte går att dela med någon. Viljan att lösa uppgiften är viktig, med andra ord viljan till självdisciplin, berättar Jörgen Bull.

Det egna ledarskapet i fokus

Under Taktisk kurs armén finns ledarskap med som del i alla andra ämnen som till exempel krigsvetenskap och engelska.

– Eleverna skriver en uppsats under hela kursen som ligger som grund till examinationen i ämnet ledarskap. I uppsatsen ska de reflektera över sitt eget ledarskap och hur det kan utvecklas. Att inneha kunskap om olika teorier är en sak, men när det ska omsättas till handling så blir det gärna mer komplext. Ett sätt att ge perspektiv på olika situationer och därigenom tydliggöra ledarskapet är att väva in det i andra ämnen, säger Fredrik.

Attityd och inställning

Jörgen Bull talade även om utmaningarna med ett flerbefälssystem och hur synen på ledarskap kan komma att skifta fokusområde. Vem gör vad, vem leder och vem är chef?

– För att göra rätt och att göra rätt förberedelser måste man ha tilltro till organisationen, vinnarinstinkt och tro på sig själv. Allt detta sammantaget handlar om 75 % attityd och inställning, säger Jörgen Bull.

"Passion of Command"

I princip samma resonemang som Jörgen Bull för hittar vi i en del av den litteratur som används under undervisningen i engelska. Ett tydligt exempel är den amerikanske översten B. P McCoys bok "Passion of Command".
– Överste McCoy trycker på vikten av att man måste vara tillfreds med sig själv och acceptera att man kommer vara tvungen att fatta svåra beslut. Beslut som kan innebära att någon kommer att dö, berättar Fredrik.

Kunskap är viktigt

– Det har varit en mycket lyckad ledarskapsvecka med många bra diskussioner där eleverna har gett sin syn eller sina erfarenheter av bra och dåligt ledarskap. Det viktiga är nu att vi kan få ut det väsentliga av diskussionerna och omsätta detta till något som den enskilde kan dra nytta av. Kunskap är viktigt, men det är viktigare att veta vad man ska använda den till, avslutar Fredrik Fant von Haugwitz.