Nya förvaltare vid Markstridsskolan

I samband med Markstridsskolans dagar i Kvarn den 18-19 december utnämndes sju nya förvaltare.
– Utnämningen utgör ett steg i att omhänderta och implementera flerbefälssystemet. Om MSS ska kunna vara en trovärdig aktör och agera som ett föredöme inom ramen för utveckling, utbildning och träning så är det viktigt att det beslutade befälssystemet omhändertas i både ord och handling, säger överste Stefan Smedman, förbandschef.

Fem av de sju nya förvaltarna vid MSS flankerade av förbandschefen Stefan Smedman och regementsförvaltaren Martin Odh, fr. v: Stefan Andersson, Hans Aryd Siljelo, Anders Jakobsson, Henrik Nilsson och Per Engzén. Saknas på bilden: Lars Behm och Stefan Lindquist.
Fem av de sju nya förvaltarna vid MSS flankerade av förbandschefen Stefan Smedman och regementsförvaltaren Martin Odh, fr. v: Stefan Andersson, Hans Aryd Siljelo, Anders Jakobsson, Henrik Nilsson och Per Engzén. Saknas på bilden: Lars Behm och Stefan Lindquist.
Fem av de sju nya förvaltarna vid MSS flankerade av förbandschefen Stefan Smedman och regementsförvaltaren Martin Odh, fr. v: Stefan Andersson, Hans Aryd Siljelo, Anders Jakobsson, Henrik Nilsson och Per Engzén. Saknas på bilden: Lars Behm och Stefan Lindquist. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

De sju förvaltare som nu utnämnts har djup kompetens och utgör auktoriteter inom sina specifika kompetensområden. Samtliga har ansökt om att få konvertera till specialistofficer och en validering har genomförts som utfallit i en individuell utbildningsplan. Allt för att ge dem perspektivet som en förvaltare i armén ska ha.

Utnämningen skedde i samband med att skolledningen informerade MSS personal om innebörden av det beslutade befälssystemet.
– Vi bygger ett nytt system för framtiden och det är då viktigt att frågorna omhändertas på rätt sätt, så att inte det gamla NBO-systemet med dess fördelar och nackdelar fortsätter att forma oss i tanke och handling, säger regementsförvaltare Martin Odh.

Joacim Blomgren lämnar MSS och blir arméförvaltare vid Högkvarteret.
Arméförvaltare Joacim Blomgren. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Bidra till framtidens armé

Nyutnämnde förvaltaren Anders Jakobsson har efter egna funderingar och samtal med sin chef kommit fram till att han som specialistofficer kan verka som en föregångsperson för framtidens specialistofficerare.
– Jag får ju inte vara bromsklossen i systemet och krama mig fast i något som vi har lämnat, jag vill vara en aktiv kugge och därigenom bidra till framtidens armé, säger Anders.

Kraft och kunskap

– Nu måste vi även ta hand om de nya officerarna. Denna kategori och dess utbildning är den största förändringen i flerbefälssystemet. Här krävs arbete för att på bästa sätt kunna omhänderta den kraft och nya kunskap som denna kategori har med sig från officersprogrammet.Först då kan vi uppnå en ökad synergi och därmed öka arméns förmåga i fält, säger Joacim Blomgren, som nu lämnar MSS och tillträder den nya befattningen som arméförvaltare vid Högkvarteret.