Bandvagn för framtidens behov

Vid Markstridsskolan är det som vanligt full fart i de olika utvecklingsprojekten. Ett av dessa är Bandvagn 410 där det just pågår testkörningar med den nya bandvagnskärran.
– Test- och evalueringsarbetet är oerhört viktigt, då får vi se hur materielen fungerar i den miljö den sedan ska användas i, berättar kapten Ulf Arnholm, systemföreträdare för bandvagnssystem på Markstridsskolan.

”410:an har mycket bra prestanda, komfort och framkomlighet”, berättar Ulf Arnholm, systemföreträdare för bandvagnssystem på Markstridsskolan.
”410:an har mycket bra prestanda, komfort och framkomlighet”, berättar Ulf Arnholm, systemföreträdare för bandvagnssystem på Markstridsskolan.
Utveckling av materiel och fordonssystem vid Markstridsskolan, här testas den nya bandvagnskärran till Bandvagn 410 under körning i terräng. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bandvagn 410, här logistikvarianten med plats för 10-fotscontainer eller flak med den nya bandvagnskärran som nu testas.
Bandvagn 410, logistikvarianten med plats för 10-fotscontainer eller flak med den nya bandvagnskärran som nu testas. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Ulf Arnholm kontrollerar påskjutsbromsen på bandvagnskärran under ett av testkörningspassen.
Ulf Arnholm kontrollerar påskjutsbromsen på bandvagnskärran under ett av testkörningspassen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bandvagn 410 kan även simma, i cirka fyra kilometer i timmen.
Bandvagn 410 är även simkunnig. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Utveckling av materiel och fordonssystem vid Markstridsskolan, här testas den nya bandvagnskärran till Bandvagn 410 under körning i terräng.
”410:an har mycket bra prestanda, komfort och framkomlighet”, berättar Ulf Arnholm, systemföreträdare för bandvagnssystem på Markstridsskolan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Anders Magnusson och Ulf Arnholm efter ännu ett testkörningspass.
Anders Magnusson och Ulf Arnholm efter ännu ett testkörningspass. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Inne i vagnarna sitter det ett system av skenor på väggarna, det innebär att det är enkelt att byta utrustning.
Inne i vagnarna sitter det ett system av skenor på väggarna, det innebär att det är enkelt att byta utrustning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Markstridsskolans utvecklingsenhet arbetar med att se till att skapa goda förutsättningar för att möta framtida behov och krav inom markstridsfunktionen. Arbetet görs tillsammans med Försvarsmaktens högkvarter, HKV, och ett tätt samarbete med försvarsindustrin och Försvarets materielverk, FMV. Utvecklingsenheten består av fyra avdelningar, organisation- och ledningsavdelningen, publikationsavdelningen, utvecklingsavdelning Kvarn samt utvecklingsavdelning Skövde.

Utvecklingsavdelningen i Skövde ansvarar för materielutveckling av överlagrade vapenstationer, tung kulspruta och granatspruta, stridsfordon och fordonssystem samt varnare och motverkanssystem, identifiering och igenkänning. Ett av fordonssystemen är Bandvagn 410.

Sjukvård, ledning, logistik och trupptransport

Försvarsmakten har haft Bandvagn 410 sedan 2014 då de första 15 vagnarna som levererades var ämnade för internationella insatser. Under 2014-2015 levererades totalt 150 vagnar till förbanden, av dessa levererades 50 till Göta ingenjörregemente, Ing 2 i Eksjö. Modellen finns i fyra varianter, sjukvård, ledning, logistik och trupptransport.
– Jag är mycket nöjd med resultatet så här långt, det är en bandvagn med mycket bra prestanda, komfort och framkomlighet, berättar Ulf Arnholm.

– Vagnen är dessutom mycket flexibelt byggd, den främre delen är likadan för alla fyra varianter men bakvagnen kan bytas till den variant man exempelvis behöver till en specifik insats. Inne i vagnarna sitter det ett system av skenor på väggarna, det innebär att det är enkelt att byta utrustning och man slipper borra hål och modifiera om karossen, fortsätter Ulf Arnholm.

Prestigelöst samarbete

Utvecklingsarbetet med Bandvagn 410 är ett samarbete mellan Markstridsskolan och FMV:s test- och evalueringsavdelning i Skövde där Anders Magnusson är projektledare för bandvagnar och pansarterrängbilar.
– Rent formellt är det jag som ansvarar planering, genomförande och rapportering av testverksamheten. Uppdraget kommer från FMV:s anskaffningsprojekt och Ulf Arnholm är kundens representant. I realiteten jobbar vi tajt och prestigelöst tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt, berättar Anders Magnusson.

– Vi kör alla tester tillsammans och Ulf har stor påverkan på hur och vad vi skall testa. Han är ju den som vet hur materielen kommer att användas och skulle det vara så att det ligger utanför hans område så anvisar han kompetens ur Försvarsmakten. Försvarmedicincentrum var med och skrev övningsplanen och beskrev hur vi skulle validera sjuktransportbandvagnen. På samma sätt har Ledningsregementet, Göta ingenjörregemente och Trängregementet varit med i utveckling och tester av systemets varianter för ledning, trupptransport och logistik, fortsätter Anders Magnusson.

Snart dags för leverans

Några exempel av de många prov som genomförts med Bandvagn 410 är; ambulansfunktion, flytförmåga, framkomlighet, vintermiljö och stridsdygn. Just nu genomförs tester av en ny bandvagnskärra, en kärra som även går att använda till Terrängbil 16.

Ulf Arnholm är med som testförare för att skaffa sig kunskap om kärrans förmågor som han sedan kan förmedla inom Försvarsmakten. FMV skriver provplanen, ansvarar för genomförande, håller med vagn, personal, infrastruktur och rapportering. Resultatet lämnas sedan till anskaffningsprojektet som sedan redovisar HKV som bevis på om kraven är uppfyllda eller inte.
– Den börjar fungera riktigt bra nu men det återstår några ytterligare tester med den nya kärran innan den kan börja tillverkas och levereras till förbanden, avslutar Ulf Arnholm.