”Skriv det du menar”

– Våra publikationer ska vara ett stöd för medarbetarna

Vid Markstridsskolans utvecklingsenhet finns publikationsavdelningen. Avdelningen ansvarar för att hålla ihop arbetet inom arméns publikationsområde med allt vad det innebär när reglementen, manualer eller handböcker ska tas fram eller revideras. Nyligen höll avdelningen i en skrivarutbildning för publikationsofficerare, redaktörer och manusförfattare - sakkunniga. Deltagare var förutom från armén även några från flygvapnet.

”Det handlar i stort om att vi ska skriva så att alla förstår”, berättar Lina Sundström på MSS publikationsavdelning och lärare för skrivarutbildningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Försvarsmaktens publikationer är bestämmelser och anvisningar för all verksamhet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Sten-Olof Olsson, chef för MSS publikationsavdelning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Exempel på manualer. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Samuel Almquist från militärpolisbataljonen på Livgardet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Skrivarutbildningen hade deltagare från armén och flygvapnet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Ett exempel på publikationer som nyligen tagits fram är handboksserien om firning och klättring. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Sedan några år tillbaka pågår ett stort arbete med att strukturera upp Försvarsmaktens publikationer. Försvarsmaktspublikationer är i uppdelade i fyra grupper, reglemente, manual, handbok och övriga publikationer.
– Nu finns ett regelverk och tydliga riktlinjer som vi ska hålla oss till, det handlar bland annat om vad som till exempel är ett reglemente, en manual eller en handbok. Det rör sig också om hur publikationerna ska utformas vad gäller omslag, innehåll och disposition, Det här underlättar mycket för manusförfattare och redaktörer ute på förbanden, de kan nu ägna sig helt åt att sakinnehållet blir rätt, berättar Sten- Olof Olsson, chef för publikationsavdelningen på Markstridsskolan.

Nästan 200 publikationer – bara i armén

Avdelningen ansvarar för arméns publikationsområde som just nu består av knappt 200 gällande publikationer. Arméns publikationsområde – arméns förband samt Totalförsvarets skyddscentrum och Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum. Publikationsavdelningen består av fyra medarbetare. Vid Markstridsskolan finns också fyra projektledare inom ämnena:

  • materielmanualer
  • gemensamma handböcker
  • skjutreglementen med skjuthandböcker
  • förbandshandböcker för mekaniserad bataljon och motoriserad skyttebataljon

Utbildningar och senaste nytt

För att alla dessa publikationer ska kunna tas fram och hållas aktuella finns också publikationsofficerare och manusförfattare på alla förband. För att underlätta deras arbete och informera om senaste nytt på publikationsfronten anordnar publikationsavdelningen utbildningar inom området publikationstjänst.
– Den här utbildningen handlar i stort om att vi ska skriva vad vi menar så att alla förstår. En bestämmelse eller en handbok som tagits fram ska ju vara ett stöd till medarbetarna ute på linan. Det blir inte bra om en instruktör får ägna timmar åt att tyda förkortningar och fackuttryck innan han eller hon kan starta sitt utbildningspass, berättar Lina Sundström på publikationsavdelningen.

Skrivregler, tips och trix

Skrivarutbildningen innehöll bland annat en titt på myndigheterna skrivregler och hur man hittar dessa samt lite tips och trix som underlättar när man arbetar i word. Deltagarna fick också en uppdatering av hur det administrativa arbetet går till.
– När det gäller det administrativa försöker vi från MSS publikationsavdelning stötta så långt som möjligt så att inte manusförfattarna ska fastna i det arbetet utan kunna ägna sig åt sakkunskap och att skriva, säger Sten-Olof Olsson.

Kunskaper och erfarenheter att ta tillvara

En av deltagarna på skrivarutbildningen är Samuel Almquist från militärpolisbataljonen på Livgardet.
– Mycket av den kunskap och erfarenhet som finns inom militärpolistjänsten riskerar att försvinna i takt med att medarbetare till exempel går i pension, men det finns en god vilja att få ner allt i skrift och vi tar nu ett första steg för att få en bättre dokumentation. Det kommer sedan att underlätta för den personal som ska utbilda nya militärpolissoldater, säger Samuel Almquist.