Medvind i förändringsarbetet

Försvarsmaktens medarbetarundersökning visar att vi är på rätt väg mot ett starkare försvar. Förtroendet för hur Försvarsmakten leds samt viljan att rekommendera Försvarsmakten som arbetsgivare har ökat markant. Samtidigt finns det utmaningar som hela organisationen måste fortsätta arbeta med.

Som helhet visar årets medarbetarsundersökning ett positivt resultat, med högre medelvärden inom nästan samtliga mätområden. Det visar att vårt långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete ger resultat. Fortfarande ligger resultaten lågt kring våra IT-system.

66 procent angav stort eller mycket stort förtroende för hur Försvarsmakten leds vilket kan jämföras med 48 procent föregående år. Andelen som kan rekommendera Försvarsmakten som arbetsgivare har ökat från 51 till 61 procent. I dessa frågor är civilanställda generellt mer positivt inställda, men ökningen är särskilt stor hos de uniformerade personalkategorierna.

– Det är glädjande att se en så stor ökning i förtroendefrågorna för Försvarsmakten. Ökningar på 10 till 18 procent är mycket ovanliga i så stora organisationer som vår. Det visar att vi har en gemensam vilja och ett engagemang i vår uppgift att öka den militära förmågan. Det betyder inte att vi är färdiga, det finns mycket kvar att göra, säger personaldirektör Klas Eksell.

Årets resultat visar att cirka 6 procent av alla som svarade hade upplevt kränkande särbehandling under de senaste tolv månaderna. Procentuellt ligger detta på samma nivå som 2016. 788 medarbetare har svarat att de blivit utsatta för kränkande särbehandling i sitt jobb i någon form.  Antalsmässigt är det fler män, men kvinnor är överrepresenterade procentuellt sett.

– Självklart är vi inte nöjda med resultaten. Varje kränkning är ett misslyckande. Ett bekymmer är att antalet anmälningar är mycket lägre än vad undersökningen visar. Därför är det positivt att vi med FM Vind får en ärligare och mer detaljerad bild av problemens omfattning, även om detta inte heller är hela bilden. Vi måste skapa en arbetskultur där alla känner sig respekterade, säger Klas Eksell.