Final med examination

– Övningen ”Kadetten” är slutprovet för kadetterna i KVARN

Elva kadetter som läser officersprogrammet 2015-2018 med inriktning markstrid är nu inne i slutskedet av utbildningen som genomförs på Markstridsskolan i Kvarn.
– Det har bara varit positivt så här långt, utbildningen här på Kvarn motsvarar klart mina förväntningar om vad officersutbildningen innebär, berättar kadetten Tomas Forsman.

Övningen ”Kadetten” är finalen på de två terminer av officersutbildningen som genomförs på Markstridsskolan i Kvarn, kadetterna fick under de inledande fyra dygnen mängdträna plutonsstrid, både anfall och försvar, med eld och rörelse. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kadetten Tomas Forsman var en av de som under onsdagen ledde en pluton under ett anfall på Prästtomta skjutfält, här har han ordergivning med gruppcheferna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
En av grupperna under framryckning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Motståndarstyrkan ur Livgardet bjöd stundtals på hårt motstånd. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Major Fredrik Perlaky, chef för officersutbildningen på Markstridsskolan och övningsledare för ”Kadetten”. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Ställföreträdande plutonchefen under samtal med plutonens signalist. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Eldöppnande med kulspruta under ett av anfallen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Officersprogrammet genomförs av Försvarshögskolan i Stockholm och omfattar både praktiska och teoretiska studier. Utbildningen inleds med tre terminer på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm, därefter är det dags för två terminer på Försvarsmaktens olika funktionsskolor, en av dessa är Markstridsskolan där de två terminerna genomförs på Kvarn. Officersprogrammet avslutas sedan med en termin på Karlberg.

Innan det är dags för kadetterna att åka tillbaka till Karlberg för sista terminen genomförs det klassiska slutprovet, övningen "Kadetten".
– Det här är finalen på de två terminer av utbildningen som genomförs här i Kvarn. Övningen innebär också att de examineras i två ämnen, krigsvetenskap och ledarskap, berättar major Fredrik Perlaky, chef för officersutbildningen på Markstridsskolan och övningsledare för "Kadetten".

Plutonsstrid med eld och rörelse

Övningen är uppdelad i två skeden, Det första skedet, momentövningsskedet genomförs under de fyra första dygnen. Under momentövningsskedet övas plutonsvisa stridsmoment, syftet är att kadetterna ska få mängdträna plutonsstrid, både anfall och försvar, med eld och rörelse samt strid mot stridsfordon .

Kompanianfall med avslutning i bebyggelse

Det andra skedet är kompaniskedet, sker under de avslutande fyra dygnen. Kompaniskedet genomförs i huvudsak som en sammanhängande dubbelsidig stridsövning som avslutas med anfall in i Markstridsskolans stridsträningsanläggning för militära operationer i urban terräng, STA Mout.
– Det övergripande syftet med övningen är att kadetterna ska få möjlighet att truppföra pluton i en stridsövning i kompanis ram. De bemannar befattningarna som plutonchef och ställföreträdande plutonchef samt en befattning i kompanistaben i rullande schema så att alla ska få möjlighet att prova på alla befattningar, fortsätter Fredrik Perlaky.

För att kunna öva truppföring krävs också att det finns soldater och gruppchefer att leda. Under "Kadetten" finns ett kompani ur 71:a bataljonen från Södra skånska regementet, P 7. Kompaniet från P 7 är uppdelade på fyra plutoner och tillsammans med en stridsfordonstropp ur Skaraborgs regemente, P 4, utgör dessa fem enheter den övningstrupp som kadetterna leder. På motståndarsidan finns en pluton från Livgardet och en pluton med tre infanterikanonvagnar.

Kadetten Tomas Forsman var en av de som under onsdagen ledde en pluton under ett anfall på Prästtomta skjutfält.
– Det fungerade riktigt bra, det var mycket duktiga befattningshavare på plutonen och vi lyckades lösa uppgiften med litet skadeutfall, bara en skadad, berättar Tomas Forsman.

Boende, mat, hemresor, kurslitteratur och dagpenning ingår

De som läser på officersprogrammet är dels högskolestudent men också officersaspirant i Försvarsmaktens kadettbataljon. Utbildningen omfattar förmåner som boende, mat, hemresor, kurslitteratur och dagpenning. Eleverna behöver alltså inte ta några studielån. Medelåldern bland de antagna är 24 år och cirka tio procent är kvinnor.

Är det här kanske något för dig? Du kan ansöka till officersprogrammet från 1 december 2017 till 31 januari 2018. Då söker du som redan har eller just nu genomför militär grundutbildning (GU).

Läs mer om hur du ansöker på Försvarshögskolan webbplats.