94% av besökarna positiva till Försvarsdagen

I samband med försvarsmaktsövningen Aurora 17 bjöds allmänheten in till en dag på Gärdet i Stockholm fylld av olika aktiviteter och förevisningar. Att det blev en lyckad dag bekräftas dels av besökarantalet som uppgick till 80 000 personer. Men även resultaten av besökarundersökningen ger samma indikationer.

Videoklipp från Försvarsdagen på Gärdet. Foto: Försvarsmakten

Luftlandsättning med Helikopter 16 Black Hawk, Jas-överflygning, tal från överbefälhavare Micael Bydén, en mängd uppvisningar och musik från fältartisterna. Det var några delar av det som allmänheten kunde ta del av under Försvarsdagen på Gärdet som genomfördes den 24 september.

Syftet med Försvarsdagen var bland annat att besökarna skulle lära sig mer om Sveriges försvar och få ökat intresse för Försvarsmakten som arbetsgivare. För att kunna se huruvida Försvarsdagen gav en effekt kring dessa frågor genomfördes en besökarundersökning.

Över Sverigesnittet

På frågan om vilket helhetsintryck besökarna hade uppgav hela 94 % att Försvarsdagen var en positiv upplevelse. Upplevelsen fick 4,5 på en femgradig skala vilket är högre än Sverigesnittet för besökarevenemang. Det går också att tillägga att Försvarsmaktens mål på förhand var att 70 % av de svarande i enkäten skulle ge ett positivt svar kring detta.

Vid en titt på om Försvarsdagen gav ett ökat intresse av Försvarsmakten som arbetsgivare går det se att 37 % blivit mer intresserade. Bland den primära målgruppen, 18-35 åringar, var det dock betydligt fler som gav ett positivt besked – 51 % angav att de blivit mer intresserade.

 Ökad kunskap efter besöket

– Otroligt bra dag! Nyttigt för oss att se vad Försvarsmakten jobbar med och står för, och se alla olika grenar inom Försvarsmakten, skriver en av besökarna i enkäten.

Och att det var flera som efter Försvarsdagen fått en ökad kunskap om Försvarsmaktens uppgifter och verksamhet bekräftas av undersökningen. 75 % uppgav att de fått mer kunskap efter besöket.

– Detta är något som borde upprepas med jämna mellanrum. Det var även glädjande att se så många besökare, skriver en annan person i enkäten.

Och vem vet. Kanske blir det en ny publikrusning att vänta till Gärdet någon gång i framtiden.