Inför skarpt läge i Mali

Nästa malistyrka, Mali 07, stärker sin förmåga som underrättelseförband under sin slutträning. På Livgardet i Kungsängen avslutas den insatsspecifika utbildningen innan det är dags för skarpt läge i Mali i november.

Sjukvårdare övar omhändertagande av skadad. Foto: Anders Landewall/Försvarsmakten
Underrättelseoperationen fick stöd med helikopter som simulerade såväl sjukvårdstransport som logistiktransport. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Det fingerade landet Bedukstan befinner sig mitt i en fredsprocess. Men den motarbetas av flera olika grupperingar. Terrorister och kriminella som arbetar med radikalisering och smuggling av vapen, narkotika och människor genomför regelbundna attacker mot FN-trupper. Möjligheterna till ett fredsavtal försvåras också av historiska konflikter mellan olika folkgrupper i landet.

Det här spelade scenariot utgör grunden för Malistyrkans slutträning. Ett scenario som liknar situationen i Mali. Det ska ge en utbildande och prövande miljö till Mali 07 inför den skarpa uppgiften i insatsområdet. Övningen leds av Försvarsmaktens internationella utbildningsenhet vid Livgardet i Kungsängen, Stockholm.

Kompanichefen för spaningskompaniet, Mattias, möter mig på ett av Försvarsmaktens många övningsområden i Strängnäs. Solen har värmt upp det tidigare frostbitna fältet där spaningskompaniet, understött av grupper ur stabs- och understödskompaniet har slagit läger.

Det är nu två dagar sedan kompaniet rullade ut från Livgardet i Kungsängen. I övningens scenario - lägret Camp Nobel.

Sjukvårdare övar omhändertagande av skadad på tillfällig sjukvårdsplats. Foto: Anders Landewall/Försvarsmakten

Prata med lokalbefolkning

– Nu har vi kommit ut och grupperat i området. Vi är igång och spanar. Vi har samverkat med byäldstar, lokala makthavare och ledare för de väpnade grupperna, säger kompanichefen Mattias.

Han ger mig en kort resumé över vad som har hänt i området det senaste dygnet. Kompaniet genomför såväl flygspaning som att prata med lokalbefolkningen. Syftet under slutträningen är detsamma som i det skarpa insatsområdet: Mali 07 ska inhämta underrättelser utifrån de behov som finns samt vara redo att skydda civila och stödja humanitär hjälp.

– Det som är så bra med att vara på en slutträning är att nu har vi möjlighet att göra misstag. Det här är övning och inte skarpt. Nu får vi ett kvitto på vad vi kan, men framförallt får vi ett kvitto på vad vi inte kan och vad vi behöver förbättra, fortsätter kompanichefen Mattias.

Trygghetens förutsättningar

Platsen de nu grupperat på är noga utvald för att styrkan ska kunna hålla uppsikt över området. Samtidigt är de i beredskap för att stödja de delar av spaningskompaniet som inhämtar information ute i terrängen.

– Det är väldigt viktigt för tryggheten, när man är där ute, att kunna fokusera på det vi gör. Det känns väldigt tryggt, förklarar spaningssoldat Jacob.

Jacob genomförde sin grundutbildning som brigadspaningssoldat på Norrbottens regemente, I 19, under 2016. Mali 07 är hans första insats. Liksom övriga i malistyrkan är Jacob i slutet av den insatsspecifika utbildningen.

– Det är viktigt att vi går igenom allting för man märker verkligen här vilka friktioner som finns. Och de blågula – övningsledningen – är i närheten och kan snabbt utvärdera de fel du gör så att du kan rätta till dem, säger Jacob.

Viktigt med sjukvård

Särskilda övningsmoment har skapats för de som är ute i fält. Moa, förare i chefsgruppen, har precis genomfört ett sjukvårdsmoment.

– Jag har använt det nya blodstillande förbandet. Då använder man en låtsasköttbit som man pumpar igenom med massa blod för att få rätt textur och veta var man ska söka och hur man ska göra, säger förare Moa.

Fanjunkare Niklas Halvordsson leder en av stationerna i sjukvård.

– Man måste vara förberedd, framför allt med de grundläggande grejerna. Jag upplever att inte kunna sin sjukvårdsutrustning, det är som att inte kunna sin kulspruta. Det är en del av striden att kunna stoppa en blödning och se till att den skadade kan andas, säger fanjunkare Niklas Halvordsson.

Spaningssoldat Jacob är i beredskap. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Chefen för Mali 07 samverkar med kompanicheferna för spaningskompaniet. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Luftburet stöd på ingång till operationsområdet under Mali 07 slutövning i Strängnäs. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten